نابودی نیمی از مهره‌داران خشکی‌زی در چین

طی ۴۰ سال گذشته نیمی از جمعیت مهره‌داران در چین نابود شده‌ است.به گزارش ایسنا، در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ جمعیت پستانداران، خزندگان، پرندگان و ماهی‌های جهان حدود ۵۲ درصد کاهش یافته که در این میان چین نزدیک به ۵۰ درصد مهره‌داران خشکی‌زی را از دست داده است. طبق بررسی صندوق جهانی طبیعت (WWF)، […]

طی ۴۰ سال گذشته نیمی از جمعیت مهره‌داران در چین نابود شده‌ است.به گزارش ایسنا، در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ جمعیت پستانداران، خزندگان، پرندگان و ماهی‌های جهان حدود ۵۲ درصد کاهش یافته که در این میان چین نزدیک به ۵۰ درصد مهره‌داران خشکی‌زی را از دست داده است.
طبق بررسی صندوق جهانی طبیعت (WWF)، وضعیت خزندگان و دوزیستانِ بومی چین از این هم وخیم تر است به‌طوری که طی ۴۰ سال تعداد آن‌‌ها تا ۹۷ درصد کاهش یافته است. تخریب زیستگاه، شکار بی‌رویه و تغییرات جوی به این بحران دامن زده است.
به رغم انتشار این آمار ناخوشایند، نقاط خوش بینانه‌ای هم وجود دارند که می‌توان به افزایش جمعیت پرندگان و تعداد مناطق حفاظت شده در این نواحی اشاره کرد.برخی از حامیان محیط‌زیست در این کشور امیدوارند با اعمال تغییرات اخیر در آگاهی عمومی و سیاست‌گذاری‌ها، چین این وضعیت را به حالت طبیعی بازگرداند.در بررسی انجام شده از میزان تقاضای چین برای خدمات و منابع طبیعی مشخص شد که این کشور یک ششم اثرات زیست‌محیطی جهانی را شامل می‌شود و در میان کشورهای جهان رتبه بالاتر را دارد.
این کشور همچنین ۲٫۲ برابر میزان مواد ‌زیست شناختی تولید شده در سال را مصرف می‌کند و موجب می‌شود تأثیرات چشمگیری بر محیط‌زیست همچون نابودی جنگل، خشکسالی، فرسایش خاک، کمبود آب، افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن و از دست رفتن تنوع زیستی داشته باشد.