۱۸۳۹مناقصه – شهرداری علی آباد کتول- انتخاب سرمایه گذار

تجديد آگهی فراخوان عمومی و انتخاب سرمایه‌گذار نوبت دوم  در راستای خصوصی سازی و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های توسعه و عمران شهری و گردشگری منطقه و اجراي مصوبه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۶ سیاستهای تشویقی مصوب شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری علی آباد کتول در نظر دارد پرو‍ژه طراحی، احداث، […]

تجديد آگهی فراخوان عمومی و انتخاب سرمایه‌گذار

نوبت دوم

 در راستای خصوصی سازی و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های توسعه و عمران شهری و گردشگری منطقه و اجراي مصوبه شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۹۴٫۰۵٫۲۶

سیاستهای تشویقی مصوب شورای محترم اسلامی شهر ، شهرداری علی آباد کتول در نظر دارد پرو‍ژه طراحی، احداث، راه اندازی و… مجموعه تله کابین و امکانات رفاهی جانبی واقع در پارک جنگلی

کبودوال را از طریق فراخوان عمومی و با روشهای مشارکتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می‌توانند اسناد و مدارک پروژه را از امور قراردادها یا سرمایه‌گذاری شهرداری واقع در استان گلستان، شهرعلی آباد کتول، خیابان امام رضا(ع)، روبروی مصلی به شماره تماس‌های

۶-۳۴۲۲۲۵۲۵ ۰۱۷ داخلی ۲۲۹ و یا از طریق سایت www.aliabad.ir دریافت نمایند.

شهرداری در رد یا قبولی پیشنهادهای رسیده مختار می‌باشد.

تاریخ مهلت ارسال مدارک پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ۹۵٫۰۱٫۳۰ خواهد بود.

به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق‌الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

حميدرضا ساري محمدلي- شهردار علی آباد کتول

انتشار اول:۱۳۹۵٫۰۱٫۱۵

انتشار دوم:۱۳۹۵٫۰۱٫۲۳