۱۸۳۹مناقصه – شرکت خدمات ارتباطی رایتل- خرید انواع دکل

مناقصه شماره ۱۱۸/R/95 خرید ۶۵ اصله دکل ICB شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به خرید ۶۵ اصله انواع دکل ICB (در سه تیپ به شرح جدول ذیل) و متعلقات مرتبط شامل ولی نه محدود به لایه‌های بتونی پیش ساخته و انکربولت، مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از […]

مناقصه شماره ۱۱۸/R/95

خرید ۶۵ اصله دکل ICB

شرکت خدمات ارتباطی رایتل در نظر دارد نسبت به خرید ۶۵ اصله انواع دکل ICB (در سه تیپ به شرح جدول ذیل) و متعلقات مرتبط شامل ولی نه محدود به

لایه‌های بتونی پیش ساخته و انکربولت، مطابق با شرایط و استانداردهای مورد نظر به شرح مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای و

به صورت ریالی اقدام نماید.

نوع دکل

مشخصات دکل‌های موضوع مناقصه

تعداد

 

ICB

 

ICB36m-E12-W110

۳۰ اصله

ICB36m-E12-W130

۱۵ اصله

ICB42m-E12-W130

۲۰ اصله

به این منظور از اشخاص حقوقی، که دارای موضوع اساسنامه و فعالیت مرتبط در زمینه مذکور بوده و تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند، دعوت می‌شود؛
 
از تاریخ انتشار آگهی لغایت مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۵، همه روزه در ساعات اداری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه)، با معرفی نماینده به همراه معرفی‌نامه رسمی
 
(شامل نام نماینده، ‌تلفن مسئول مربوطه و ایمیل جهت مکاتبات)، جهت خرید اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

متقاضیان محترم می‌بایست مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ریال(یک میلیون و پانصد هزار ریال) را جهت خرید اسناد به حساب شماره ۸۹/۱۸۵۷۶۹۴۹ نزد بانک ملت شعبه

دفتر شماره یک بانکداری شرکتی کد ۶۵۸۶۲ (قابل واریز در کلیه شعب) به نام شرکت خدمات ارتباطی رایتل، واریز نموده و اصل فیش واریزی را در زمان خرید

اسناد مناقصه ارایه نمایند.

محل فروش اسناد: تهران – خیابان ولی عصر (عج)، بعد از تقاطع نیایش، خیابان ارمغان غربی، تقاطع خیابان مهرداد، پلاک ۸، طبقه ۴،‌ کمیسیون معاملات.

مبلغ تضمین:‌ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال)

توجه: داوطلبان می‌بایست، پیش از مراجعه جهت خرید اسناد مناقصه با تلفن ۲۷۶۵۴۶۰۹ هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی

در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۲۷۶۵۴۶۲۷ تماس گرفته یا با tenders@rightel.ir مکاتبه نموده یا به

نشانی http://tender.rightel.ir مراجعه نمایند.