۴۳ درصد مخازن سدهای کشور خالی شد

  با وجود بارش‌های مناسب سال آبی و افزایش نسبی روان‌آب‌های سطحی، هم‌اکنون ۴۳ درصد حجم مخازن سدهای کشور خالی است. به‌گزارش مناقصه‌مزایده، براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه تا ۱۸ فروردین ماه جاری، حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به […]

 

با وجود بارش‌های مناسب سال آبی و افزایش نسبی روان‌آب‌های سطحی، هم‌اکنون ۴۳ درصد حجم مخازن سدهای کشور خالی است.

به‌گزارش مناقصه‌مزایده، براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهرماه تا ۱۸ فروردین ماه جاری، حجم آب ذخیره شده در مخازن سدهای کشور با ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۲۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

براساس این گزارش، حجم مخازن سدهای کشور در سال آبی گذشته در همین زمان، ۲۳ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب بوده است.

طبق این گزارش، هم‌اکنون ذخیره آب در ۵۷ سد بزرگ کشور نظیر زاینده‌رود، درودزن، ۱۵ خرداد و سد ساوه کم‌تر از ۴۰ درصد است.

براساس این گزارش، حجم ورودی آب به سدهای کشور در سال گذشته ۱۵ میلیارد و ۹۶۰ میلیون مترمکعب بوده که در سال جاری با ۵۱ درصد افزایش به ۲۴ میلیارد و ۷۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

 

بر این اساس، خروجی آب از سدهای کشور که در سال آبی گذشته ۱۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون مترمکعب بود، در سال آبی جاری با ۱۵٫۲ درصد افزایش به ۱۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون مترمکعب رسیده است.