مدیر امور بین‌الملل شرکت گاز مطرح کرد:تداوم تراز مثبت تجاری گاز در گروی صادرات به عراق

  عزیزا.. رمضانی گفت: با آغاز صادرات گاز ایران به عراق تراز مثبت تجاری گاز ایران طی سال‌های آینده تداوم خواهد یافت. مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران در گفت‌و‌گو با شانا با اشاره به این که صادرات گاز ایران به بغداد به‌زودی آغاز می‌شود، تصریح کرد: با آغاز صادرات گاز ایران به عراق، […]

 

عزیزا.. رمضانی گفت: با آغاز صادرات گاز ایران به عراق تراز مثبت تجاری گاز ایران طی سال‌های آینده تداوم خواهد یافت.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران در گفت‌و‌گو با شانا با اشاره به این که صادرات گاز ایران به بغداد به‌زودی آغاز می‌شود، تصریح کرد: با آغاز صادرات گاز ایران به عراق، تراز مثبت تجاری گاز ایران طی سال‌های آینده ادامه می‌یابد.

وی در ادامه درباره همکاری با شرکت گازپروم روسیه با اشاره به این که ٦ کارگروه مختلف برای همکاری با این شرکت تشکیل شده که جلسه نخست آن نیز پارسال در تهران برگزار شد، افزود: احتمالاً طی یک ماه آینده چند کارگروه تخصصی شرکت ملی گاز ایران و گازپروم روسیه جلسه‌هایی را در تهران برگزار خواهند کرد.

 

نخستین نشست مشترک هماهنگی میان شرکت ملی گاز ایران و شرکت گازپروم روسیه در چارچوب توافق‌های به عمل آمده گازی دیماه پارسال در تهران برگزار شد و دوطرف در زمینه‌های مورد توافق از جمله مهندسی، اجرا، عملیات، بازرگانی و پژوهش بحث کردند.