۱۸۴۰مزایده – بانک ملی ایران- فروش املاک

مزایده شماره ۱/۹۵- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران «با شرایط ویژه استثنایی »   متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۸۸۸۴۶۸۵۸ و ۸۸۳۲۵۲۸۳ اداره کل مهندسی و املاک تماس حاصل نمایند. 

مزایده شماره ۱/۹۵- فروش املاک مازاد بانک ملی ایران

«با شرایط ویژه استثنایی »

 

متقاضیان خرید برای دریافت اطلاعات بیشتر از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۱به پایگاه اینترنتی بانک ملی ایران به آدرس: www.bmi.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۸۸۸۴۶۸۵۸ و ۸۸۳۲۵۲۸۳ اداره کل مهندسی و املاک تماس حاصل نمایند.