تجلیل از رؤسای برتر شعب بانک شهر

  بر‌ترین رؤسای شعب بانک شهر در ششمین همایش تجلیل از رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور مورد قدردانی قرار گرفتند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ششمین همایش تجلیل از رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور از سوی مؤسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۷ بهمن ماه برگزار شد. در این همایش که برای ششمین دوره […]

 
بر‌ترین رؤسای شعب بانک شهر در ششمین همایش تجلیل از رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور مورد قدردانی قرار گرفتند. به گزارش مناقصه‌مزایده، ششمین همایش تجلیل از رؤسای موفق شعب بانک‌های کشور از سوی مؤسسه آموزش عالی بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۷ بهمن ماه برگزار شد. در این همایش که برای ششمین دوره باعنوان «بانک موفق، نوآوری در شعب» در سالن اجتماعات مؤسسه عالی آموزش بانکداری شد، مقامات ارشد نظام بانکی، مدیران عامل و چند چهره از رؤسای شعب برگزیده به سخنرانی و ارایه تجربیات خود پرداختند. بر این اساس در این همایش از ۷ رییس شعبه بانک شهر به عنوان رؤسای برتر این بانک، قدردانی شد.