ادغام معاونت‌های خبر و سیما شایعه است

  قائم مقام معاون سیما ادغام معاونت خبر و معاونت سیما را تکذیب کرد و آن را شایعه دانست. رضا پورحسین، قائم مقام معاون سیما در گفت‌و‌گو با مهر در پاسخ به پرسشی درباره ادغام معاونت خبر و معاونت سیما که زمزمه‌های آن شنیده می‌شود، بیان کرد: ادغام معاونت خبر و معاونت سیما شایعه است. […]

 
قائم مقام معاون سیما ادغام معاونت خبر و معاونت سیما را تکذیب کرد و آن را شایعه دانست. رضا پورحسین، قائم مقام معاون سیما در گفت‌و‌گو با مهر در پاسخ به پرسشی درباره ادغام معاونت خبر و معاونت سیما که زمزمه‌های آن شنیده می‌شود، بیان کرد: ادغام معاونت خبر و معاونت سیما شایعه است. وی درباره سخنان سرافراز رییس رسانه ملی که در یکی از سخنرانی‌های خود از پیوند بخش‌هایی جدا از هم در سازمان صداوسیما سخن گفته بود، اظهار کرد: پیوند میان بخش‌های سازمان صداوسیما همیشه بوده است اما ادغام دو بخش که ساختارهای متفاوتی دارند اصلاً منطقی نیست چراکه مأموریت معاونت خبر و سیما متفاوت است. وی با بیان این‌که تغییرات ساختاری در هر سازمانی وجود دارد، عنوان کرد: تغییرات ساختاری کوچک و جزیی در هر سازمانی انجام می‌شود اما همان‌طور که گفته شد ادغام این دو معاونت منطقی نیست. این‌‌ها شایعاتی است که متأسفانه در چند وقت اخیر زیاد شنیده شده است ولی چنین تغییر ساختاری وجود ندارد.