رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی :فرانسوی‌ها به دنبال کشف ذخایر معدنی پنهان

در سفر اخیر رییس‌جمهور به فرانسه تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی فرانسه در زمینه‌های اکتشاف ذخایر معدنی، اکتشاف آب، آزمایشگاه‌ها و آموزش منعقد شد. به گزارش معدن ۲۴، محمد تقی کره‌ای؛ رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: به دنبال عقد تفاهم‌نامه بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات […]

در سفر اخیر رییس‌جمهور به فرانسه تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی فرانسه در زمینه‌های اکتشاف ذخایر معدنی، اکتشاف آب، آزمایشگاه‌ها و آموزش منعقد شد. به گزارش معدن ۲۴، محمد تقی کره‌ای؛ رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران گفت: به دنبال عقد تفاهم‌نامه بین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان زمین‌شناسی فرانسه (BRGM) در ۱۸ ژوئن ۲۰۱۵ یک ملاقات مجدد در سطح کارشناسی و تخصصی بین دو طرف در تهران در روزهای ۳ تا ۵ نوامبر ۲۰۱۵ انجام شد. وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این پروژه‌ها همکاری، به اشتراک گذاری و ارتقای دانش فنی همراه با تلاش برای اکتشاف ذخایر جدید است. کره‌ای خاطر نشان کرد: به دنبال مباحث فنی بین کارشناسان دو سازمان زمین‌شناسی ایران و فرانسه، دو ناحیه امید بخش دامغان و بیرجند به منظور مطالعات اکتشافی انتخاب و همکاری‌های یاد شده برای این دو ناحیه به اجرا در خواهند آمد. BRGM، متخصصین مربوط به این رشته‌ها را جهت مطالعات اکتشافات معدنی و کشف و شناسایی کانسارهای پنهان به ایران اعزام خواهد کرد و در این زمینه سازمان زمین‌شناسی ایران نیز اطلاعات دقیقی که در سال‌های اخیر فراهم کرده است را در اختیار پروژه قرار می‌دهد. رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی تصریح کرد: به دنبال مباحثات و تبادل اطلاعات بین کارشناسان سازمان‌های زمین‌شناسی ایران و فرانسه، در زمینه ارزیابی ذخایر آب در سنگ‌های آهکی حوضه آبی قره‌قوم در شمال شرق ایران که هم اکنون با کمبود جدی آب و مشکل فرونشست زمین ناشی از مصرف بی‌رویه آب روبه‌روست موافقت به عمل آمد. BRGM، متخصصین مربوط به اکتشاف آب‌های زیرزمینی در سنگ‌های آهکی را به ایران اعزام خواهد نمود و سازمان زمین‌شناسی ایران نیز اطلاعات دقیق موجود در زمینه آب‌های زیرزمینی را به مشارکت خواهد گذاشت. این پروژه‌ها فرصت مناسبی جهت تقویت دانش فنی کارشناسان دو طرف و همچنین به روز رسانی آزمایشگاه‌های سازمان زمین‌شناسی ایران را فراهم خواهد کرد. کارشناسان سازمان زمین‌شناسی ایران در حین مشارکت و تبادل دانش و تجربیات بین دو طرف، مورد آموزش قرار خواهند گرفت.