سرمایه مخابرات به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت

    هر ۳ دستورالعمل مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با حضور ۹۵٫۵درصدی سهامداران تصویب شد. به گزارش تسنیم، مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با دستور کار تکمیل اعضای هیأت مدیره، افزایش سرمایه و اصلاح اساس‌نامه با حضور ۹۵٫۵ درصدی سهامداران برگزار شد و هر ۳ دستورالعمل به تصویب […]

 

 

هر ۳ دستورالعمل مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با حضور ۹۵٫۵درصدی سهامداران تصویب شد.

به گزارش تسنیم، مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران با دستور کار تکمیل اعضای هیأت مدیره، افزایش سرمایه و اصلاح اساس‌نامه با حضور ۹۵٫۵ درصدی سهامداران برگزار شد و هر ۳ دستورالعمل به تصویب رسید.

بر این اساس و در راستای افزایش سرمایه، هیأت مدیره مخابرات موفق شد موافقت سهامدارانش را برای افزایش سرمایه ۴۵۰۰ میلیارد تومانی به دست آورد و با این حساب سرمایه این شرکت به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

موضوع دوم تصویب اصلاح اساس‌نامه بود که بر این اساس، مجمع به هیأت مدیره این شرکت اجازه داد تا بتواند شرکت‌هایش را کم و زیاد کند. بحث دیگر در مورد اصلاح بدی بود که براساس آن تنها می‌شد یک مدیرعامل برای این شرکت گذاشت اما اکنون به تصویب رسید که مخابرات ایران می‌تواند حداقل یک مدیرعامل بدون این‌که شرکت دیگری داشته باشد، اختیار کند.

با توجه به این‌که مجوز ادغام شرکت‌های این هلدینگ ارتباطی صادر شد، جهت حفظ برندهای استانی می‌تواند مدیرعامل‌های مستقلی با هیأت مدیره خود هلدینگ داشته باشد.

به این ترتیب اگر هیأت مدیره شرکتی استانی حذف شود، مخابرات ایران قادر خواهد بود با ترکیب هیأت مدیره خود هلدینگ ایران برای آن استان مدیرعامل اختیار کند. پیش‌بینی می‌شود این عمل در راستای یکپارچگی هرچه بیش‌تر این کمپانی صورت گرفته باشد تا از این پس تمامی تصمیمات متمرکز تر انجام شود.

موضوع دیگر مورد بررسی تکمیل اعضای هیأت مدیره بود که در این بخش هم نمایندگان کارگزاری سهام عدالت اصفهان و وزارت اقتصاد به عنوان سهامداران بلوک ۴۰ درصدی مخابرات معرفی شدند و براساس قانون تجارت یک ماه فرصت دارند تا اعضای حقیقی خود را برای حضور در جلسات هیأت مدیره این شرکت معرفی کنند.

 

با توجه به این‌که اردیبهشت ماه امسال براساس قانون تجارت، مأموریت دو ساله اعضای کنونی هیأت مدیره این شرکت به اتمام می‌رسد انتظار می‌رود نمایندگان بلوک ۴۰ درصدی دولت، اعضای حقیقی را برای شرکت در جلسات هیأت مدیره این شرکت معرفی کنند که همان اعضای دور آتی نیز خواهند بود.