۱۸۴۱مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی-حمل و نقل درون شهری

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای مناقصه شماره : ۳-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید. مهلت خرید اسناد : از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۱۳۹۵٫۰۱٫۳۱ قیمت اسناد و نحوه […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

مناقصه شماره : ۳-۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان را به شرکتها یا موسسات دارای صلاحیت از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۴ لغایت ۱۳۹۵٫۰۱٫۳۱

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهاد: تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ ظهر روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۱

میزان سپرده شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه به نام دانشگاه علوم پزشكي اراك یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱ -۱۶۱۳۴۳۰۳۰  بانک رفاه کارگران در وجه دانشگاه علوم پزشکی اراک بمبلغ۹۹۷۵۶۰۰۰ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات : آدرس دلیجان خیابان بلوار فاضلین نراقی شبکه بهداشت و درمان دلیجان طبقه دوم امور اداری و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک اداره حراست مراجعه فرمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۲ ساعت ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می باشد.)حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشای پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

 روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک