دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت مالیات متعلق به پیمانکار شدند

  نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب کرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند مالیات متعلق به پیمانکار را […]

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف کردند تا مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور مصوب کرد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف هستند مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند در غیراین صورت حسب درخواست مؤدی (پیمانکار) اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.

 

همچنین جریمه استنکاف کارفرما، معادل ۱۰ درصد مالیات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشند، خواهد بود.