عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد:آغاز فاز عملیاتی اقتصاد مقاومتی با تسهیل مراحل کسب و کار

  محمدسعید اربابی با تأکید بر ضرورت ورود به فاز عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت همه جانبه از تولید ملی با ارایه تسهیلات کافی و همچنین مشوق‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است. به گزارش خانه ملت، اربابی با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در شرایط کنونی کشور بهترین اقدام برای […]

 

محمدسعید اربابی با تأکید بر ضرورت ورود به فاز عملیاتی تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت همه جانبه از تولید ملی با ارایه تسهیلات کافی و همچنین مشوق‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است.

به گزارش خانه ملت، اربابی با تأکید بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در شرایط کنونی کشور بهترین اقدام برای بهبود وضعیت معیشتی مردم تکیه بر اقتصاد مقاومتی با حمایت مستمر از کسب و کار ایرانی است.

برگزاری همایش یا جلسات بدون حاصل علاج اقتصاد بیمار ما نیست

نماینده مردم ایرانشهر، سرباز و دلگان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری با نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده باید مقاوم‌سازی اقتصاد وارد فاز عملیاتی شود، افزود: برگزاری همایش صرف یا جلسات بدون حاصل، علاج اقتصاد بیمار ما نیست.

وی با سنگین خواندن وظیفه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بهبود شرایط کشور، تصریح کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید با درنظر گرفتن شرایط کشور نظارت دقیقی بر روند تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

ضرورت حمایت همه‌جانبه از تولید ملی

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان این‌که حمایت همه جانبه از تولید ملی با ارایه تسهیلات کافی و همچنین مشوق‌های لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است، گفت: دولت باید با تسهیل شرایط کسب و کار در کشور به کاهش آمار بیکاری و در نتیجه مقاوم‌سازی اقتصاد اقدام کند.

اربابی با تأکید بر این‌که توانمندی برای جذب بازارهای جهانی در کشور وجود دارد، افزود: اجرای قوانینی که مرتبط با تسهیل شرایط کسب و کار است می‌تواند رونق اقتصادی و پویایی آن را در پی داشته باشد.

مقاوم‌سازی اقتصاد بهبود معیشت را در پی دارد

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: فائق آمدن بر شرایط تحریمی تنها با مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تکانه‌های مختلف ممکن می‌شود.

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مردمی کردن اقتصاد یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: مردمی شدن اقتصاد می‌تواند به کاهش تصدی دولت و در نتیجه بهبود شرایط کشور کمک کند.