یک کارشناس ایمنی و بهداشت محیط کار:تجهیز ایمنی کارگاه‌ها در اولویت کارفرمایان باشد

  ابوالفضل اشرف منصوری اعتقاد دارد که با وجود کاهش آمار حوادث محیط کار در سال گذشته به علت عدم فرهنگ‌سازی و آموزش کارگران، حوادث محیط کار همچنان قربانی می‌گیرد. این کارشناس ایمنی ‌و بهداشت محیط کار در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این‌که کارفرمایان نگاه کوتاه مدت به مسأله ایمنی محیط کار دارند، اظهار‌ […]

 

ابوالفضل اشرف منصوری اعتقاد دارد که با وجود کاهش آمار حوادث محیط کار در سال گذشته به علت عدم فرهنگ‌سازی و آموزش کارگران، حوادث محیط کار همچنان قربانی می‌گیرد.

این کارشناس ایمنی ‌و بهداشت محیط کار در گفت‌وگو با ایلنا با بیان این‌که کارفرمایان نگاه کوتاه مدت به مسأله ایمنی محیط کار دارند، اظهار‌ داشت: متأسفانه کارفرما تجهیز و ایمنی کارگاه ساختمانی را به صرفه نمی‌داند و تا زمانی که این نگاه وجود دارد نمی‌توان از تأمین ایمنی کارگران در محیط کار اطمینان حاصل کرد.

منصوری افزود: سال گذشته کارفرمایان ملزم شدند با توجه به آیین‌نامه «صلاحیت ایمنی امور پیمانکاران» به بحث ایمنی کارگران در کارگاه‌های ساختمانی توجه کنند از این رو تا حدودی آمار حوادث کارگری پایین آمد.

این کارشناس ایمنی‌ و بهداشت محیط کار تصریح ‌کرد: انتظار داریم که روند آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی در زمینه ایمنی محیط کار با کمک انجمن‌های صنفی کارگری مسؤولین حفاظت فنی‌، ایمنی ‌و بهداشت بهبود یابد.

 

وی با اشاره آموزش ایمنی به یک میلیون کارگر ‌در سال گذشته اظهار‌ داشت: این‌گونه آموزش‌ها ضمن نهادینه‌سازی آموزش‌های ایمنی محیط کار به ‌کارگران کمک می‌کند که از وظایف کارفرما برای تأمین ایمنی محیط کار مطلع شوند. ‌از این رو امیدواریم این آموزش‌ها در سال آینده با همکاری وزارت کار ادامه یابد.