قطع و وصل سامانه الکترونیکی ترخیص کالا ربطی به گمرک ندارد

  پدرام سلطانی با اشاره به این‌که قطع ‌و وصل سامانه الکترونیکی ترخیص کالا از جانب گمرک نیست، گفت: نواقصی که در وزارت اطلاعات و فن‌آوری وجود دارد مشکل ساز شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران عضو هیأت اتاق بازرگانی ایران عنوان ‌کرد: مشکل قطع ‌و وصل سامانه الکترونیکی ترخیص کالا از جانب گمرک نیست […]

 

پدرام سلطانی با اشاره به این‌که قطع ‌و وصل سامانه الکترونیکی ترخیص کالا از جانب گمرک نیست، گفت: نواقصی که در وزارت اطلاعات و فن‌آوری وجود دارد مشکل ساز شده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران عضو هیأت اتاق بازرگانی ایران عنوان ‌کرد: مشکل قطع ‌و وصل سامانه الکترونیکی ترخیص کالا از جانب گمرک نیست و نواقصی که در وزارت اطلاعات و فن‌آوری وجود دارد مشکل‌ساز شده است لذا باید یک تمهیدی برای برقراری با شبکه سرور‌‌ها اندیشیده شود.

وی افزود: در حوزه اجرایی سازمان متولی و تفویض اختیار کند و پنجره واحد گمرکی باید همکاری‌های لازم را انجام دهد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح‌ کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت لذا باید مبحث صادرات فرآورده‌های نفتی در گمرکات تمام شود.

 

وی در پایان افزود: هیچ تفاوتی بین تولید‌کننده و صادر‌کننده معتبر وجود ندارد لذا حمایت‌های ویژه از هر کدام صورت گیرد تا منجر به بهبود اقتصاد کشور شود.