۱۸۴۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد- بازرسی کالا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول- شماره ۱/۹۵ شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت کامل اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را که از شرکتهای تولیدکننده خریداری می‌نماید به شرکتهای بازرسی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی از طریق مناقصه واگذار […]

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

نوبت اول- شماره ۱/۹۵

شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد انجام امور مربوط به بازرسی و نظارت کامل اجناس و کالاهای مورد نیاز خود را که از شرکتهای تولیدکننده خریداری می‌نماید به شرکتهای بازرسی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی از طریق مناقصه واگذار نماید.

شرایط:

۱– ارائه مجوز و پروانه صلاحیت بازرسی از مراجع ذیصلاح

۲- شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌بایست یک فقره ضمانت‌نامه معتبر بانکی به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال را به عنوان ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه تحویل نمایند. (طبق فرمت پیوست اسناد مناقصه)

۳- مهلت دریافت اسناد: از روز پنجشنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۲۶ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۳۱

۴-محل تحویل اسناد و پیشنهاد قیمت: حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۳ می‌باشد.

۵- محل تحویل اسناد دبیرخانه ستاد شرکت واقع در یاسوج بلوار ۴۵ متری ارم می‌باشد.  

۶- زمان بازگشایی پاکات: روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۴ در سالن کنفرانس ستاد شرکت آب و فاضلاب صورت خواهد بود ضمناً حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی بلامانع می‌باشد.  

۷- اعلام قیمت از طرف شرکت‌کنندگان می‌بایست بصورت درصدی نسبت به قراردادهای منعقده این شرکت با فروشندگان صورت پذیرد.

۸- شرکت‌کنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف) اسناد فنی و بازرگانی شامل کلیه اسناد و رزومه شرکت (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) گذاشته، و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده به صورت یکجا قرار دهند.

۹- متن این آگهی در سایت این شرکت به آدرس www.abfa-kb-ir و سایت ملی مناقصات به آدرس www.jets.mporg.ir و سایت سازمان بازرسی درج گردیده است.

۱۰- هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

۱۱- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه شمسی

۱۲- شرکت‌کنندگان می‌بایست مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۲۵۷۸۷۵۷۰۰۰ بانک صادرات بنام آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد جهت شرکت در مناقصه واریز نموده و فیش واریزی خود را تحویل دفتر قراردادهای شرکت نمایند.

۱۳- تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر ۳۳۳۴۳۵۰۷- ۰۷۴

 

 شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد- دفتر امور قراردادها