تدوین بیش از۳۵۰ استاندارد بین‌المللی دربرنامه۱۰ساله دوم توسعه نانو

  مدیرکارگروه ارتباطات بین‌الملل ستاد توسعه فن‌آوری نانو گفت: در برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فن‌آوری نانو کشور، تدوین و انتشار بیش از ۳۰۰ استاندارد ملی و ۵۰ استاندارد بین‌المللی در این حوزه دیده شده است. علی بیت‌اللهی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فن‌آوری نانو تمرکز اصلی بر روی […]

 

مدیرکارگروه ارتباطات بین‌الملل ستاد توسعه فن‌آوری نانو گفت: در برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فن‌آوری نانو کشور، تدوین و انتشار بیش از ۳۰۰ استاندارد ملی و ۵۰ استاندارد بین‌المللی در این حوزه دیده شده است.

علی بیت‌اللهی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در برنامه ۱۰ ساله دوم توسعه فن‌آوری نانو تمرکز اصلی بر روی تجاری‌سازی و در حقیقت توسعه فعالیت‌های تجاری‌سازی تولید داخل است، قطعاً برای دستیابی به این امر باید به استاندارد توجه روز افزونی داشته باشیم.

وی بیان کرد: دربرنامه ۱۰ ساله دوم فن‌آوری نانو هدف، تدوین و انتشار ۳۰۰ استاندارد ملی و ۵۰ استاندارد بین‌المللی مرتبط با محصولات نانو فن‌آوری که درکشور تولید می‌شود، است.

بیت اللهی گفت: ۵۰ استاندارد بین‌المللی در نظرگرفته شده در زمینه استانداردهای مرتبط با حوزه بهداشت و محیط زیست، اندازه گیری، ویژگی‌های نانو مواد، تدوین خواهد شد، در کمیته ایزو (ISO/TC229) نیز برای این سه محوراصلی، کمیته‌های کاری فعال است.

وی یادآور شد: درتدوین سند ۱۰ساله اول فن‌آوری نانو با عنوان «سند راهبرد آینده» هدف، قرارگرفتن درمیان ۱۵ کشور برترجهان در حوزه فن‌آوری‌نانو، تولید علم و تولید ثروت و تلاش برای ارتقای مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم بود که خوشبختانه زودتر از موعد اهداف این سند به نتیجه رسید و ایران توانست به رتبه هفتم دنیا در حوزه فن‌آوری نانو و تولید علم در این حوزه دست یابد.

 

بیت اللهی افزود: خوشبختانه ایران تا کنون موفق به تدوین سه استاندارد بین‌المللی در حوزه فن‌آوری نانو شده است.