مذاکره کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا با مقام‌های ارشد وزارت نفت

  کمیسیونر انرژی و تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا شنبه (٢٨ فروردین ماه) با مسؤولان ارشد وزارت نفت دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند. به گزارش ایسنا، میگل آریاس کانته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا که به همراه فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه (٢٨ فروردین ماه) به تهران می‌آید، با مسؤولان ارشد وزارت نفت دیدار […]

 

کمیسیونر انرژی و تغییرات اقلیمی اتحادیه اروپا شنبه (٢٨ فروردین ماه) با مسؤولان ارشد وزارت نفت دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

به گزارش ایسنا، میگل آریاس کانته، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا که به همراه فدریکا موگرینی، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه (٢٨ فروردین ماه) به تهران می‌آید، با مسؤولان ارشد وزارت نفت دیدار و گفت‌و‌گو می‌کند.

موگرینی را در این سفر افزون بر کمیسیونر انرژی، کمیسیونر تحقیقات، کمیسیونر محیط زیست، کمیسیونر شرکت‌ها و مؤسسات کارآفرینی، کمیسیونر امور انسانی، کمیسیونر آموزش، کمیسیونر حمل و نقل همراه می‌کنند و قرار است علاوه بر موضوعات سیاسی درباره تجارت و سرمایه‌گذاری، انرژی شامل نفت و گاز، انرژی‌های تجدید پذیر و بهبود کیفیت انرژی و سوخت گفت‌و‌گو کنند.

 

توماس گراسیموس، معاون مدیرکل کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا در سفر ٢٧ بهمن ماه ٩٤ در دیدار با مدیران صنعت نفت زمینه‌های همکاری اتحادیه اروپا با بخش‌های مختلف انرژی را بررسی کرد.