دیه‌های ۳۰۰ میلیونی جراحی و افزایش شکایات کاذب از پزشکان

  رییس انجمن جراحان عمومی ایران گفت: ما به دنبال تأمین امنیت حرفه‌ای و حق اعاده حیثیت از جامعه پزشکی هستیم؛ چرا که هم اکنون دیه‌های وسوسه‌برانگیز باعث افزایش شکایات کاذب شده و این به ضرر جامعه پزشکی است. به گزارش مناقصه‌مزایده، بهزاد رحمانی در حاشیه یازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، گفت: عوارض […]

 

رییس انجمن جراحان عمومی ایران گفت: ما به دنبال تأمین امنیت حرفه‌ای و حق اعاده حیثیت از جامعه پزشکی هستیم؛ چرا که هم اکنون دیه‌های وسوسه‌برانگیز باعث افزایش شکایات کاذب شده و این به ضرر جامعه پزشکی است.

به گزارش مناقصه‌مزایده، بهزاد رحمانی در حاشیه یازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، گفت: عوارض جراحی‌‌‌ها معمولاً از خود عمل جراحی مشکلات بیش‌تری را برای بیمار فراهم می‌کند؛ چرا که جراحی‌‌‌ها قابل پیش‌بینی هستند اما عوارض این گونه نیست و بیمار مجبور است در بخش‌های گران‌قیمت هزینه‌های بیش‌تری بپردازد.

وی با اشاره به این‌که در کنگره جراحان سعی خواهد شد درمورد عوارض جراحی‌‌‌ها به راه‌حل مناسبی دست پیدا کنیم، گفت: باید قبل از جراحی، عوارض مربوطه را برای بیمار و خانواده او تشریح کرد؛ چرا که بسیاری از بیماران به محض مطلع شدن از عوارض آن و به دلیل هزینه‌های بالایی که دارد، بخش خصوصی را ر‌‌ها کرده و به بیمارستان‌های دولتی می‌روند. بنابراین پوشاندن عوارض جراحی از بیمار کار اشتباهی است.

رحمانی ادامه داد: به عنوان مثال در جراحی‌های تیروئید ۴ درصد عوارض آن مربوط به آسیب صدا است، بنابراین عوارض جراحی در همه جراحی‌‌‌ها وجود دارد که یکی از علت‌های آن خطای پزشکی است. این در حالی است که پزشکان مکلف به نتیجه عمل نیستند، اما اگر عارضه‌ای پیش آمد در مقابل کمیسیون‌های تخصصی مربوطه پاسخگو خواهند بود. در این کمیسیون‌‌‌ها مشخص می‌شود عارضه ناشی از خطای پزشکی بوده یا به دلیل ماهیت بیماری بوده است.

رییس انجمن جراحان عمومی ایران از افزایش مهارت‌های پزشکان ایرانی پس از جنگ تحمیلی در کشور خبر داد و گفت: مهارت پزشکان ما بسیار بالاست و این یکی از دلایل توریسم‌درمانی در کشور محسوب می‌شود. در حالی که از نظر ابزار پزشکی نسبت به برخی از کشور‌‌ها پایین‌تر بوده اما در نرم‌افزار پزشکی حرف‌های زیادی داریم. همچنین خطاهای پزشکی ما به دلیل همین مهارت‌ها از میانگین جهانی کم‌تر است، اما به دلیل عوارض فنی شکایات بیش‌تری را شاهد هستیم.

 

رحمانی با انتقاد از وجود دیه‌های وسوسه‌برانگیز و سنگین در حوزه جراحی گفت: متأسفانه رقم دیه‌های سنگین در مواقعی که اصول پزشکی رخ می‌دهد و گا‌‌هی تا ۳۰۰میلیون تومان می‌رسد، شکایات کاذبی گاهی ایجاد می‌شود که این شکایات باعث شده شکایت‌های واقعی گم شوند.