ترکی برای هفتمین بار داور دربی شد

  خبر دیگر از دربی این که محسن ترکی برای هفتمین بار دربی را سوت خواهد زد. این در حالی بود که پیش تر گفته می شد دربی ۸۲ را زرگر سوت خواهد زد.   با توجه به حساسیت این دربی و اینکه استقلال و پرسپولیس هم امتیاز هستند و برای قهرمانی تلاش می کنند […]

 

خبر دیگر از دربی این که محسن ترکی برای هفتمین بار دربی را سوت خواهد زد. این در حالی بود که پیش تر گفته می شد دربی ۸۲ را زرگر سوت خواهد زد.  

با توجه به حساسیت این دربی و اینکه استقلال و پرسپولیس هم امتیاز هستند و برای قهرمانی تلاش می کنند کمیته داوران تصمیم گرفت از محسن ترکی باتجربه برای قضاوت این بازی استفاده کند.

 

با سوت های محسن ترکی هیچ گاه پرسپولیس بازی را نبرده است. باید منتظر ماند و دید که آیا این بار طلسم پیروز نشدن پرسپولیس با سوت های محسن ترکی شکسته خواهد شد یا نه؟