۱۸۴۳ مناقصه – اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر – اصلاحیه

آگهی فراخوان عمومی مناقصه ( اصلاحيه ) مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                       نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه ها / اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي روستايي شماره مناقصه شرح عمليات بر آورد «ريال» تضمين «ريال» نوع ضمانتنامه تاريخ دريافت اسناد مهلت تحويل اسناد […]

آگهی فراخوان عمومی مناقصه

( اصلاحيه )

مناقصه‌گزار: اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر                                                      

نوع پروژه و موضوع: به شرح جدول زير

دستگاه نظارت:  مديريت ساخت و توسعه راه ها / اداره نظارت بر ساخت راه‌هاي روستايي

شماره

مناقصه

شرح عمليات

بر آورد

«ريال»

تضمين

«ريال»

نوع

ضمانتنامه

تاريخ

دريافت

اسناد

مهلت

تحويل

اسناد

 تاريخ

گشايش

پاكات

۹۰/۹۴

تجديد

بازگشايي محور

شبانكاره – گلدشت

۲۴٫۵۲۴٫۸۱۷٫۹۵۴

۱٫۲۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

بانكي

۹۵٫۰۱٫۲۸

تا

۹۵٫۰۱٫۳۰

۹۵٫۰۲٫۱۱

ساعت ۹ صبح

۹۵٫۰۲٫۱۱

ساعت ۱۱ صبح

 

 

 

 

 

 

 

·   محل دريافت اسناد مناقصه: بوشهر ابتداي بلوار سپهبد قرني- اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر– اداره پيمان و رسيدگي

·   محل تحويل اسناد مناقصه: دبيرخانه اداره كل ساختمان شماره۲

·   حداقل شرايط مجاز براي دريافت اسناد:

·   داشتن گواهي احراز رتبه ۵  راه و ترابري

 مهلت تحويل اسناد تا  ساعت ۹ صبح  مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۱ مي‌باشد.

براي كسب اطلاعات بيشتر به تارنماي http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد. در ضمن هزينه درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.