۱۸۴۳ مناقصه – شركت سيمان فيروزكوه- فضای سبز

آگهي مناقصه عمومي شركت سيمان فيروزكوه در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به فضاي سبز محوطه كارخانه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده‌است. جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به پايگاه اينترنتي شركت به آدرس […]

آگهي مناقصه عمومي

شركت سيمان فيروزكوه در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به فضاي سبز محوطه كارخانه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده‌است. جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه به پايگاه اينترنتي شركت به آدرس www.fikcc.com بخش مزايده و مناقصه مراجعه و يا با شماره تلفن زير تماس حاصل نماييد.

تلفن تماس: ۴-۷۶۴۴۱۴۶۲ – ۰۲۱  داخلي :۱۳۹- خط مستقيم:۷۶۴۴۱۲۸۱

 

شركت توليدي سيمان فيروزكوه(سهامي خاص)