۱۸۴۴ مناقصه – شرکت بهسازان آینده قزوین – خدمات

آگهی مناقصه شماره مناقصه ۲۰/د/۱۳۹۵/۳۰ شرکت بهسازان آینده قزوین در نظر دارد انجام خدمات مشروحه ذیل را به صورت یکجا با برآورد حدودی مبلغ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، از طریق پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجوز شرکت حمل و نقل درون شهری از سازمان تاکسیرانی یا ادارات مربوطه (در خصوص […]

آگهی مناقصه

شماره مناقصه ۲۰/د/۱۳۹۵/۳۰

شرکت بهسازان آینده قزوین در نظر دارد انجام خدمات مشروحه ذیل را به صورت یکجا با برآورد حدودی مبلغ ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال، از طریق پیمانکاران دارای گواهی صلاحیت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجوز شرکت حمل و نقل درون شهری از سازمان تاکسیرانی یا ادارات مربوطه (در خصوص بند۲) برای مدت ۱۰ ماه شمسی به انجام رساند.

۱-انجام امور خدماتی با حدود ۲۶۵ نفر

۲- حمل و نقل درون شهری با حدود ۲۳۷ خودروی سواری با راننده

لذا کلیه شرکت‌های دارای صلاحیت‌های اعلام شده می‌توانند حداکثر تا ۱۰ روز پس از انتشار این آگهی تا تاریخ ۹۵٫۰۲٫۰۷ جهت اطلاع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای این شرکت واقع در قزوین- میدان ارتش، ساختمان همیاری، طبقه ۲، واحد ۳ مراجعه نمایند.

تلفن تماس: ۵- ۳۳۳۶۸۴۰۴- ۰۲۸

 

شرکت بهسازان آینده قزوین