۱۸۴۴مزایده – اداره کل راه آهن فارس- واگذاری محوطه پارکینگ

آگهي مزايده عمومي شماره ۱-۹۵-۵۸م نوبت دوم  اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به واگذاري پارکينگ واقع در محوطه ايستگاه راه آهن شیراز به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به شرکتهای واجد الشرایط اقدام نمايد. شماره مزايده موضوع مزايده محل اجرا مدت مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)  ۱-۹۵-۵۸ م    واگذاري محوطه پارکينگ واقع […]

آگهي مزايده عمومي

شماره ۱-۹۵-۵۸م

نوبت دوم 

اداره کل راه آهن فارس در نظر دارد نسبت به واگذاري پارکينگ واقع در محوطه ايستگاه راه آهن شیراز به شرح ذيل از طريق مزايده عمومي به شرکتهای واجد الشرایط

اقدام نمايد.

شماره مزايده

موضوع مزايده

محل اجرا

مدت

مبلغ سپرده شرکت در مزايده (ريال)

 ۱-۹۵-۵۸ م

  

واگذاري محوطه پارکينگ واقع در ضلع غربي ايستگاه راه آهن شیراز به مساحت يکصد متر مربع

 

ايستگاه شیراز

 ۱۲ ماه

  ۷٫۲۶۰٫۰۰۰

 

 

 

 

 

۱- مهلت و محل دريافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ  ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۵ با دردست داشتن معرفي‌نامه کتبي به نشاني: شیراز، جاده شیراز-سپیدان،

بین مجتمع خلیج فارس و پلیس راه، ایستگاه راه آهن شیراز- اداره تدارکات و پشتیبانی

۲- مهلت و محل تحويل پيشنهاد:  حداکثر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۸ به نشاني: دبيرخانه  امور اداري اداره کل راه آهن فارس  

۳- زمان بازديد: از تاريخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۴ از  ساعت  ۹ الي ۱۳

۴-زمان و محل تشكيل جلسه مزايده‌ها و قرائت پيشنهادها: ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ -سالن اجتماعات اداره کل راه آهن فارس

۵- هزينه خرید اسناد :  مبلغ (۲۰۰٫۰۰۰) ريال بحساب سيبا شماره ۲۱۷۶۴۰۳۰۰۹۰۰۱ بنام تمرکز وجوه درآمد راه آهن فارس نزد بانک ملی

۶- دريافت اسناد از طريق پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به نشاني HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذير مي‌باشد.

۷- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مزايده مي‌باشد.

۸- برآورد اولیه مزایده (۱۴۵٫۲۰۰٫۰۰۰)ریال می‌باشد.

۹- مجوز فعالیت در زمینه مورد نظر و همچنین گواهی صلاحیت از صنف/اتحایه الزامی می‌باشد

                                                                                           اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس