۱۸۴۴مناقصه – شرکت نفت فلات قاره ایران- قطعات توربین سولار

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی   شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۲۴۶ نوبت دوم شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/تامین کالای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید. بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می […]

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی  

شماره مجوز: ۱۳۹۵٫۲۴۶

نوبت دوم

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد نسبت به انجام ارزیابی کیفی جهت خرید/تامین کالای مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای اقدام نماید.

بدینوسیله از شرکتهایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در فراخوان ارزیابی کیفی دعوت بعمل می آید.

۱٫ شماره مناقصه FLP-9020198

۲٫ موضوع مناقصه: قطعات توربین سولار

۳٫ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی ۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم

۴٫ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان ۱۴ روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می‌باشد.

۵٫ توانایی ارائه ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه به مبلغ ۹۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در صورت کسب حداقل امتیاز قابل قبول

۶٫ متقاضیان می‌توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR پخش مناقصات تهیه نمایند.

۷٫ متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره ۲۳۹۴۲۶۳۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

۸٫ محل ارسال پیشنهادات: تهران- خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از مسجد بلال، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پلاک ۱۲، طبقه ۹، اتاق ۱۶-۹ کمیسیون

مناقصات.

روابط عمومی شرکت نفت فلات قاره ایران