حرکت در مسیر صنعتی‌سازی با کمک سرمایه‌گذار خارجی

  کارشناسان معتقدند که بخشی از رونق اقتصادی در حوزه ساخت ‌و ساز مسکن مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و این حضور با انتقال تکنولوژی تحقق می‌یابد. علیرضا قهاری، دبیر شورای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پسابرجام بر روی فن‌آوری‌های نوین تأثیرات چشم‌گیری دارد به شرط آن‌که انتقال تکنولوژی از کشورهای […]

 

کارشناسان معتقدند که بخشی از رونق اقتصادی در حوزه ساخت ‌و ساز مسکن مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و این حضور با انتقال تکنولوژی تحقق می‌یابد.

علیرضا قهاری، دبیر شورای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: پسابرجام بر روی فن‌آوری‌های نوین تأثیرات چشم‌گیری دارد به شرط آن‌که انتقال تکنولوژی از کشورهای غربی صورت گیرد و پس از آن بومی‌سازی اتفاق بیفتد.

وی افزود: تحریم‌ها به‌طور مستقیم در زمینه ممنوعیت ورود تکنولوژی ساختمان نبوده، اما میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان توسط اشخاص حقیقی ‌و حقوقی خارجی و یا ایرانی‌های مقیم در خارج از کشور بسیار محدود و کم شده است.

قهار ادامه ‌داد: بخشی از رونق اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی است و این حضور با انتقال تکنولوژی تحقق می‌یابد.

دبیر شورای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی با اشاره به این‌که بخش ساختمانی کشور مستقل و کارآمد است، عنوان‌ کرد: برای پیشرفت و دستیابی به تکنولوژی روز دنیا ما نیاز به دانش پایه‌ای که با سرمایه‌گذاری همراه شود، داریم.

وی گفت: فن‌آوری‌های نوین ساختمانی که در ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد در دنیا خیلی جدید نیست و در کشورهای پیشرفته مربوط به دهه‌های گذشته است.

دبیر شورای فن‌آوری‌های نوین ساختمانی اظهار‌ داشت: در حال حاضر ۹۵ درصد ساخت ‌و ساز‌ها در دست بخش سنتی است.

وی افزود: معرفی تکنولوژی‌های نوین با رونق ساخت ‌و ساز در کشور امکان‌پذیر است و همزمان با آن می‌توانیم بخش ساختمان را به صنعتی‌سازی و استفاده از این فن‌آوری‌های نوین سوق دهیم.

در این راستا باقر میلانی، کارشناس مسکن نیز گفت: ساخت ‌و ساز سنتی ساختمان در کشور نابودی خاک را به دنبال دارد و باید ساخت ‌و ساز‌ها از سنتی به سمت صنعتی‌سازی و استفاده ‌از مصالح و تکنولوژی‌های نوین حرکت کند.

 

وی با اشاره به پیشرفت ساخت ‌و سازهای صنعتی افزود: ‌بسیاری از کشورهای پیشرفته راغب به سرمایه‌گذاری در ایران هستند اما لازمه جذب سرمایه‌گذار ایجاد زیرساخت‌های لازم ازجمله امنیت سرمایه‌گذاری، حذف بوروکراسی‌های اداری و مسایل مربوط به گرفتن مجوزهای مربوطه است.