پاک کردن هوا با استالاگمیت هوایی

  استالاگمیت هوایی، برج بلندی است که برای شهرهای آلوده دنیا طراحی شده است. به گزارش ایسنا به نقل از ایولو، این پروژه انقلاب صنعتی و فنی در محیط‌های آلوده محسوب می‌شود. این برج بلند دو عملکرد دارد. اول این‌که تصدیق‌کننده آلودگی بالای محیط بوده و عملکرد دیگر آن فیلتر هوای آلوده است. این برج […]

 

استالاگمیت هوایی، برج بلندی است که برای شهرهای آلوده دنیا طراحی شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از ایولو، این پروژه انقلاب صنعتی و فنی در محیط‌های آلوده محسوب می‌شود.

این برج بلند دو عملکرد دارد. اول این‌که تصدیق‌کننده آلودگی بالای محیط بوده و عملکرد دیگر آن فیلتر هوای آلوده است. این برج ذرات آلوده هوا را دریافت می‌کند.

مکنده بزرگ قرار گرفته در بالای ساختمان، هوای آلوده را به درون کشیده و هوا را توسط فیلترهای زیادی که درون آن قرار دارند پاکیزه و به بیرون هدایت می‌کند.

 

ذرات آلوده جای گرفته در فیلتر‌‌ها نیز برای مصالح ساختمانی و دیگر موارد مورد نیاز در ساخت آسمان‌خراش‌‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر رشته از لایه‌های ساختمان مانند درختان نمایانگر یک سال است.