صرف وجوه فروش انرژی‌های برق برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه برق‌آبی

  طبق مصوبه مجلس وجوه فروش انرژی‌های برق باید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی هزینه شود. به گزارش مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ نمایندگان با تصویب یک تبصره شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای را مکلف کردند […]

 

طبق مصوبه مجلس وجوه فروش انرژی‌های برق باید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی هزینه شود.

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۵ نمایندگان با تصویب یک تبصره شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای را مکلف کردند که منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

 

بر این اساس، شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید، برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برقابی به مصرف برسانند.