موافقت مجلس با افزایش سرمایه ۳ بانک دولتی

  نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل کارگروهی برای تعیین سهم ۳ بانک ملی، سپه و کشاورزی از افزایش سرمایه موافقت کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزییات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور با تبصره الحاقی ۱۱ این لایحه موافقت کردند. […]

 

نمایندگان مردم در خانه ملت با تشکیل کارگروهی برای تعیین سهم ۳ بانک ملی، سپه و کشاورزی از افزایش سرمایه موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزییات لایحه بودجه ۹۵ کل کشور با تبصره الحاقی ۱۱ این لایحه موافقت کردند.

 

براساس تبصره الحاقی ۱۱ به منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود هزینه‌های تأمین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های مذکور تا پایان ۱۳۹۴ محاسبه و در حساب‌ها ثبت گردیده را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانک‌ها منظور کند. سهم هریک از بانک‌ها توسط کارگروهی متشکل از رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود.