بیدار شدن اقتصاد کشور با همراهی اقتصاد مقاومتی

  غلامرضا کریمی کارشناس اقتصادی گفت: پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی کشور را رفع می‌کند. عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران پیرامون ضرورت توجه به شعار امسال گفت: آن‌چه که زمینه شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌کند همراهی و همدلی مردم و دولت با یکدیگر است. وی افزود: طی دو […]

 

غلامرضا کریمی کارشناس اقتصادی گفت: پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مشکلات اقتصادی کشور را رفع می‌کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران پیرامون ضرورت توجه به شعار امسال گفت: آن‌چه که زمینه شرایط تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می‌کند همراهی و همدلی مردم و دولت با یکدیگر است.

وی افزود: طی دو سال گذشته بحث اقتصاد مقاومتی مورد غفلت و بی‌توجهی واقع شد این در حالی است که اگر این سیاست با تمام توان پیگیری شود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود.

کریمی تصریح‌کرد: سیاست اقتصاد مقاومتی، یک دستور‌العمل روی کاغذ نیست بلکه تمام موارد آن راهگشای اقتصاد بیمار کشور است.

وی گفت: فراهم کردن پیش شرط‌های اقتصاد مقاومتی، زمینه محقق شدن این سیاست را پیش از گذشته فراهم می‌کند.

هنوز تا تحقق اقتصاد مقاومتی فاصله زیادی داریم

محمدحسین فاتحی گفت: در سال‌های اخیر اقدام چشم‌گیری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.

این کارشناس اقتصادی هم درگفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص تأثیر اقتصاد مقاومتی بر بهبود اشتغال و تولید گفت: اقتصاد مقاومتی مطابق با شاخص‌هایی چون افزایش تولید و اتکا به نقش مردم در تولید است.

وی ادامه ‌داد: ماهیت اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش اشتغال و تولید بوده اما در حال حاضر آن‌چه که تاکنون اجرا شده متناسب با آن تعریفی که از اقتصاد مقاومتی ذکر شده نبوده است.

فاتحی همچنین با اشاره به این‌که اجرای اقتصاد مقاومتی در افزایش تولید و کاهش واردات مؤثر است، گفت: تاکنون عملکرد مثبتی در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی نداشتیم.

وی همچنین در خصوص تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد مقاومتی نیز گفت: به‌طور یقین سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر مطلوبی بر اقتصاد مقاومتی نخواهد داشت چرا که اصل اقتصاد مقاومتی مصون بودن از تکانه‌ها و کاهش واردات است.

وی تصریح‌کرد: با وجود این‌که صادرات و واردات ما وابسته به صنعت نفت است اقتصاد مقاومتی تأثیر بسیار بد روی رونق فرآورده‌ها خواهد داشت.

 

فاتحی گفت: دولت با برنامه‌ریزی و اجرای اقتصاد مقاومتی می‌تواند در بهبود وضعیت اشتغال و رونق تولید کمک قابل توجهی داشته باشد.