۱۸۴۵مزایده – موسسه دولتی- فروش خودرو

آگهی مزایده عمومی نوبت اول یک موسسه دولتی در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند. در صورت تمایل به شرکت در مزایده و اخذ مدارک مربوطه و رویت خودروها از تاریخ درج این آگهی به مدت ۳ روز کاری به آدرس ذیل مراجعه نمایند. تهران – خیابان پاسداران- […]

آگهی مزایده عمومی

نوبت اول

یک موسسه دولتی در نظر دارد تعدادی از خودروهای خود را از طریق مزایده عمومی بفروش رساند.

در صورت تمایل به شرکت در مزایده و اخذ مدارک مربوطه و رویت خودروها از تاریخ درج این آگهی به مدت ۳ روز کاری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

تهران خیابان پاسداران- بالاتر ازمیدان نوبنیاد نبش کوهستان هشتم

 

تلفن: ۲۲۸۰۸۷۲۶