لشگر ایرانی‌ها در تلگرام ۴۵ میلیونی شد!!

  در آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!  به گزارش خبرآنلاین، در آبان ماه تأیید شد که از ۶۲ میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از ۳۸ درصد مربوط به‌کاربران ایرانی […]

 

در آبان ماه ۱۳۹۴ بر اساس محاسبات صورت گرفته از روی سرور مرکزی تلگرام تعداد کاربران ایرانی ۲۳ میلیون شمارش شد. اما امروز بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی روی تلگرام داریم!

 به گزارش خبرآنلاین، در آبان ماه تأیید شد که از ۶۲ میلیون کاربر فعال تلگرام بیش از ۳۸ درصد مربوط به‌کاربران ایرانی است که با یک محاسبه سرانگشتی به رقم ۲۳ میلیون رسیدیم.

اما این روز‌ها با تأیید خبر افزایش تعداد کاربران فعال ماهانه تلگرام به ۱۰۰ میلیون از سوی مدیران تلگرام و تأیید هفته گذشته دوروف مبنی بر حضور ۲۰ میلیون کاربر فعال ایرانی، ما را بر آن داشت تا سری به آمار رسمی براساس تعداد مراجعات به سرورهای تلگرام زده تا آمار جدید به دست آید که درنهایت تعجب مشاهده شد بیش از ۴۵٫۸ درصد از ترافیک کاربران تلگرام روی سرور اصلی تلگرام یعنی ‌آی‌پی شماره ۱۴۹٫۱۵۴٫۱۶۷٫۹۹ ایرانی هستند.

سرور telegram.org که سرور اصلی محسوب می‌شود در ایران در رده هفدهمین سایت برتر قرارگرفته که در مقایسه با رقم ۶۰۰۰ سال گذشته رتبه جدید برای خود رکوردی بی‌نظیر محسوب می‌شود.

از سوی دیگر دیده‌شده است که برخی به‌اشتباه سرور Telegram.me را سرور اصلی تلگرام فرض کرده و تعداد کاربران ایرانی را بیش از ۶۰ الی ۷۰ میلیون عنوان کرده‌اند که این رقم کاملاً اشتباه است چراکه اگر فرض آن‌‌ها پذیرفته شود به دلیل این‌که ۸۱٫۱ درصد از ترافیک آن مربوط به ایرانی‌هاست بنابراین باید امروز بیش از ۸۱ میلیون از ۱۰۰ میلیون کاربر تلگرام، ایرانی باشند!! و با توجه به جمعیت کل کشور (با همه موبایل به دستان و نوزادان و…) این رقم غیرمنطقی است.

گفتنی است سرور telegram.me مربوط به ترافیک کانال‌های تلگرام است که از ژوئن سال گذشته فعال‌شده است.

 

از سوی دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا دوروف، مدیر تلگرام تعداد کاربران ایرانی را ۲۰ میلیون اعلام کرده و رقم واقعی آن را نمی‌گوید؟ در پاسخ باید گفت یا رقم ۱۰۰ میلیون کاربر ماهانه وی اشتباه است یا وی به دلایل تجاری از گفتن رقم واقعی کاربران ایرانی طفره می‌رود.