۱۸۴۵ مناقصه – دانشگاه علوم پزشكي گلستان- طبخ و توزیع غذا

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای صلاحیت اداره کار) واگذار نماید. لذا آندسته […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران

دانشگاه علوم پزشكي گلستان در نظر دارد طبخ و توزیع غذا پرسنل و بیماران تعدادی از واحدهای تابعه خود را در سال ۱۳۹۵ از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکار واجد شرایط (شرکت باید دارای صلاحیت اداره کار) واگذار نماید.

لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل به شرکت در مناقصه مذکور را دارند می‌توانند با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir از تاریخ ۹۵٫۰۱٫۳۱ لغایت ۹۵٫۰۲٫۰۸ جهت دریافت اسناد اقدام نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن ۳۲۴۲۰۱۰۰- ۰۱۷ مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه امور قراردادها تماس حاصل فرمایید.

۱-مبلغ شرکت در مناقصه که باید به یکی از صورتهای ذیل در پاکت الف به دستگاه تسلیم شود.

*) ضمانتنامه بانکی – *) واریز وجه به حساب اعلام شده در اسناد مناقصه

۱- معاونت دانشجویی و فرهنگی مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲- مرکز آموزشی و درمانی شهید صیاد شیرازی مبلغ شرکت در مناقصه: ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۳- بیمارستان بقیه ا… علی آباد مبلغ شرکت در مناقصه: ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۴- بیمارستان ال جلیل آق قلا مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۵- بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن مبلغ شرکت در مناقصه: ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۶- بیمارستان امیرالمومنین (ع) کردکوی مبلغ شرکت در مناقصه: ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۷- مرکز آموزشی و درمانی ۵ آذر مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۸- بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت مبلغ شرکت در مناقصه: ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۹- بیمارستان شهداء بندر گز مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۰- بیمارستان شهداء گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۱- بیمارستان مطهری گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۲- بیمارستان رسول اکرم کلاله مبلغ شرکت در مناقصه: ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۳- مرکز آموزشی و درمانی طالقانی گرگان مبلغ شرکت در مناقصه: ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۴- بیمارستان پیامبر اعظم گنبد مبلغ شرکت در مناقصه: ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۵- بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱۶- بیمارستان امام رضا خان ببین مبلغ شرکت در مناقصه: ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

۲- ضمناً جلسه توجیهی پیمانکاران (سایت ویزیت) روز شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۱ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار می‌گردد.

۳- مهلت تسلیم پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۱

۴- بازگشایی مناقصه مرحله اول در روز چهارشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۲ ساعت ۱۰ صبح و مرحله دوم در روز یکشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۲۶ ساعت ۱۰ صبح باز و خوانده می‌شود

۵- هزینه درج در آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۶- مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جهت هزینه‌های اداری به شماره حساب ۲۱۷۸۴۴۴۷۵۷۰۰۳ نزد بانک ملی به نام درآمد متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان واریز و فیش آن جهت دریافت پاکات مناقصه تحویل امور قراردادها گردد. 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان