۱۸۴۵فراخوان – انجمن صنفی کارگری- اطلاعیه تاسیس

اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری مسئولان ایمنی و بهداشت کار پروژههای عمرانی و ساختمانی شهر تهران به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه مصوب ۸۹٫۰۸٫۰۳ هیئت وزیران، انجمن صنفی فوق در شرف تاسیس می باشد. در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت ۷ روز، درخواست کتبی خود را به نشانی: […]

اطلاعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری

مسئولان ایمنی و بهداشت کار پروژههای عمرانی و ساختمانی شهر تهران

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین‌نامه مصوب ۸۹٫۰۸٫۰۳ هیئت وزیران، انجمن صنفی فوق در شرف تاسیس می باشد. در صورت تمایل به عضویت، از تاریخ انتشار این اطلاعیه ظرف مدت ۷ روز، درخواست کتبی خود را به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه ولیعصر، کوی بالاور، کوی کشوری، پلاک ۴، طبقه سوم ارسال یا شماره ۴۲۶۹۳۵۰۲ فکس و یا به آدرس SafetyFirst.ir@Gmail.com ایمیل نمایند.

امیدرضا ریاحی   –     سیدمحمد عمرانی عراقی     –     عبدالمحمد مرادی