۱۸۴۵ مناقصه – شركت گاز استان تهران- انشعاب گاز مشترکین

مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) به شماره ۰۰۰۵/۱-۹۵ مجوز شماره: ۱۳۹۵٫۱۵۰ نوبت دوم شركت گاز استان تهران در نظر دارد انجام امور امداد شهرستان اسلامشهر و ادارات تابعه را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.   ۱-شرح مختصر كار: انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز […]

مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) به شماره ۰۰۰۵/۱-۹۵

مجوز شماره: ۱۳۹۵٫۱۵۰

نوبت دوم

شركت گاز استان تهران در نظر دارد انجام امور امداد شهرستان اسلامشهر و ادارات تابعه را با مشخصات و شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.  

۱-شرح مختصر كار:

انجام امور امداد شامل رفع قطعی انشعاب گاز مشترکین، رفع نشتی، امداد رسانی بصورت ۲۴ ساعته و …..

تامین خودروهای امدادی از نوع تک دیفرانسیل دو کابین صفر کیلومتر به تعداد ۴ دستگاه

۲- مدت اجراء پروژه:‌ مدت اجراء پروژه ۷۳۰ (هفتصد و سی) روز تقويمي مي‌باشد.

۳- محل اجراء پروژه: در محدوده شهرستان اسلامشهر و ادارات تابعه می‌باشد.

۴- ميزان تضمين شركت در مناقصه:‌ مبلغ ۴۸۳٫۰۶۰٫۰۰۰ (چهارصد و هشتاد و سه میلیون و شصت هزار) ريال مي‌باشد.

۵- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي معتبر بر اساس آيين‌نامه تضامين معاملات دولتي مصوبه هيات وزيران به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ ه مورخه ۲۲ آذر ۱۳۹۴ و اصلاحات بعد از آن در خصوص كارهاي پيمانكاري

۶- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱ لغایت ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۷ می‌باشد.

۷- زمان ارسال پیشنهادات: روز یکشنبه، مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ می‌باشد.

۸- زمان گشایش پیشنهادات:‌ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۲۰ می‌باشد.

۹- مدت اعتبار پیشنهادات:‌ مدت اعتبار پیشنهادات سه ماه بوده و تا سه ماه دیگر نیز قابل تمدید مي‌باشد.

۱۰- شرايطي متقاضي:

داشتن مجوز انجام کار از وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی مرتبط با موضوع مناقصه.

داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه (انجام حداقل یک کار مشابه).

داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی.

داشتن توان مالی. 

ثبت نام و اخذ کد اطلاع‌رسانی مناقصات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی جهت پیمانهای بیش از ده برابر معاملات متوسط الزامی می‌باشد.

ارائه گواهینامه معتبر از وزارت کار رفاه و تامین اجتماعی و روزنامه رسمی جهت دریافت اسناد الزامی می‌باشد.  

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند ۱۰ فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند،‌ مي‌توانند در مهلت تعيين شده فوق‌الذكر، جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفی‌نامه و فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب جاری به شماره ۱۷۰۳۳۲۶۸۷ بانک تجارت شعبه دکتر مفتح به نام شرکت گاز استان تهران به آدرس:‌ تهران- خيابان ايرانشهر شمالي، نبش خيابان اراك،‌ ساختمان شماره ۱۶۰، طبقه چهارم،‌ بلوك ۷، امور قراردادها مراجعه نمايند. 

 

روابط عمومي شركت گاز استان تهران