۱۸۴۵ مناقصه – دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی- احداث ساختمان اورژانس شهری

                          آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای                         شماره : ۴- ۹۵ دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد احداث ساختمان پایگاه اورژانس شهری شهر هندودر را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سوابق احداث و تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری […]

                          آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای                        

شماره : ۴- ۹۵

دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد احداث ساختمان پایگاه اورژانس شهری شهر هندودر را به شرکت‌های پیمانکاری دارای سوابق احداث و تعمیرات مراکز بهداشتی و درمانی و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری (حداقل رتبه پنج ابنیه) از مبادی ذیربط واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد: مورخ ۱۳۹۵٫۰۱٫۳۰  لغایت  ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۵

قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۷۸۶۵۳۸۶۰۰۵ ( قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی ایران)

مدارک مورد نیازجهت دریافت اسناد مناقصه: اصل فیش واریزی

مهلت ارسال پیشنهادتا پایان وقت اداری  ساعت ۱۴ روز  چهارشنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۵

سپرده شرکت درمناقصه: ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماه یا واریز وجه نقد به شماره حساب۱- ۱۶۱۳۴۳۰۳۰بانک رفاه کارگران به مبلغ ۱۰۳۵۶۵۸۰۰ ریال .

محل خرید اسناد و تحویل پیشنهادات :

متقاضیان می‌توانند جهت خرید اسناد مناقصه به اراک خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه سوم اتاق ۳۰۳  امور قراردادها و جهت تحویل پیشنهادات به آدرس اراک، خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی دانشگاه علوم پزشکی اراک طبقه دوم اداره حراست مراجعه نمایند.

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز شنبه ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۸راس ساعت  ۹ صبح در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی اراک (خیابان شهید شیرودی، خیابان علم الهدی)

حضور شرکت‌کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات همراه با معرفی‌نامه بلامانع می‌باشد. )حد نصاب تعداد شرکت‌کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت‌ها ۲ شرکت‌کننده می‌باشد(

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پایگاه ملی مناقصات بنشانی http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید

روابط عمومی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی اراک