۱۸۴۵ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس- الکترو موتور کامل FUJI

آگهي مناقصه عمومي با اخذ سپرده RHP-7302509461-T20درخواست شماره:     نوبت اول  موضوع آگهي: الکترو موتور کامل FUJI براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR  مراجعه نماييد. روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس

آگهي مناقصه عمومي

با اخذ سپرده

RHP-7302509461-T20درخواست شماره:  

 

نوبت اول 

موضوع آگهي:

الکترو موتور کامل FUJI

براي كسب اطلاعات بيشتر به سايت اين شركت www.BAORCO.IR 

مراجعه نماييد.

روابط عمومي شرکت پالایش نفت بندرعباس