دلارهای نفتی، عامل تورم در کشور

  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم در جامعه می‌شود. محمد رجایی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: دولت با دادن دلارهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت پول رایج کشور در […]

 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی و تورم در جامعه می‌شود.

محمد رجایی باغ سیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: دولت با دادن دلارهای نفتی به بانک مرکزی و دریافت پول رایج کشور در ازای آن موجب افزایش دارایی‌های بانک مرکزی می‌شود و این امر رشد تورم را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم گناباد و بردسکن اظهار داشت: در این میان اگر دولت این ارز را در بازار به مردم بفروشد و یا با آن نهاده‌های اولیه مورد نیاز بخش تولید را تأمین نماید، شاهد کنترل تورم در جامعه خواهیم بود.

 

وی در پایان افزود: در حال حاضر سرعت رشد افزایش قیمت‌ها در جامعه کم شده است ولی همچنان افزایش قیمت وجود دارد و دولت باید سعی کند با تک رقمی کردن تورم قیمت‌های بازار را ثابت نگه دارد.