۱۸۴۶مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی- خرید لوله پلی اتیلن

                مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي شماره ۹۱۴-۹۵ ، ۹۱۵-۹۵، ۹۱۶-۹۵ ، ۹۱۷-۹۵، ۹۱۸-۹۵ نوبت دوم  این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:     مناقصه شماره :۹۱۴-۹۵ شرح به جهت پروژه­های خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2 توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه […]

 

              مناقصه‌هاي عمومي یک مرحله‌اي

شماره ۹۱۴-۹۵ ، ۹۱۵-۹۵، ۹۱۶-۹۵ ، ۹۱۷-۹۵، ۹۱۸-۹۵

نوبت دوم

 این شرکت در نظر دارد مناقصه‌هايي با موضوعات ذيل را برگزار نمايد:    

مناقصه شماره :۹۱۴-۹۵

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکر شده است

بهدان شهرستان بیرجند، پسوج شهرستان بیرجند، ماخونیک شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه، زول شهرستان قاین، فخرود شهرستان درمیان

مبلغ برآورد: ۹,۴۵۴,۰۵۴,۶۴۰ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال  به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه      

 

 

مناقصه شماره :۹۱۵-۹۵

شرح

به جهت پروژه­های

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد  ISNO14427-2  و

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي پلی اتیلن در دعوتنامه ذکرشده است

چرمه شهرستان سرایان، پسوج (مزار هنبل و چهکند روشناوند) شهرستان بیرجند، القار شهرستان بیرجند ، شاخن شهرستان بیرجند، فندخت شهرستان زیرکوه، فتح آباد شهرستان فردوس، امین آباد شهرستان سربیشه، حصارسنگی شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: ۷,۸۰۴,۵۵۴,۲۴۰ریال تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه      

 

 

مناقصه شماره:۹۱۶-۹۵

شرح

به جهت پروژه­

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استانداردهای, BSEN 10224   ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان  بادآبآاااا

مبلغ برآورد:۱۱,۲۲۴,۴۴۰,۰۰۰ریال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال  به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل  : يكماه                

مناقصه شماره:۹۱۷-۹۵

شرح

به جهت پروژه  

خرید لوله فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار براساس استاندارد ISRI 3765 و ASTM A53

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي گالوانیزه در دعوتنامه ذکرشده است.

القارشهرستان بیرجند، بهدان شهرستان بیرجند،               فتح آباد شهرستان فردوس، قدمگاه شهرستان نهبندان، زول شهرستان قاین، پسوج شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، چرمه شهرستان سرایان

مبلغ برآورد:   ۱۲,۳۳۲,۰۲۹,۶۸۰ ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ  ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل: يكماه                

مناقصه شماره:۹۱۸-۹۵

شرح

به جهت پروژه 

خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد

ISIRI -10729,10730  و  AWWA C950

توجه: مشخصات كامل لوله‌هاي جی آر پی در دعوتنامه ذکرشده است

کلاته ملا شهرستان درمیان، خوشاب شهرستان سربیشه، فندخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: ۱۸,۸۴۳,۵۴۰,۰۰۰ ريال تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:  ضمانتنامه معتبر ترجیحاً ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مدت حداقل ۳ ماه و قابل تمديد. ضمناً : چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست.

مدت تحويل : يكماه                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱) مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ۱۳۹۵٫۰۱٫۲۸ تا پايان وقت اداري ۱۳۹۵٫۰۲٫۰۱ ۲) حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت­ها ۲ مورد می­باشد.

۳) محل دریافت اسناد مناقصه : سايت شركت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.ir  و يا وب سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir

۴) فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی ۵) آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : تا پايان وقت اداري مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۷ مي‌باشد.

۶) زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها : ساعت  ۹ صبح مورخ ۱۳۹۵٫۰۲٫۱۹ در محل سالن جلسات شرکت   ۷) محل تحویل : محل تحویل کلیه لوله‌های

مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند می­باشد.  

تبصره ۱: بازرسی لوله‌های پلی اتیلن وجی آر پی  سطح یک و لوله‌های فولادی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده سطح دو می­باشد و همچنین هزینه تست

کالاهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس بعهده فروشنده کالا خواهد بود.

تبصره ۲: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قراردارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می‌باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر از شرایط شركت در مناقصه به وب سايت

شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات مراجعه و يا با شماره تلفن ۸-۳۲۲۱۴۷۵۲-۰۵۶اداره امور حقوقي و

قراردادها تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی