ضرورت مشارکت بخش خصوصی با خارجی‌ها

  رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران علاقه‌مند هستند که با بخش خصوصی مشارکت کنند اما تحقق این هدف نیازمند تقویت بخش خصوصی در کشور است. فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل این‌که اکثراً از بخش خصوصی هستند مطمئناً علاقه‌مند هستند که […]

 

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران معتقد است سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران علاقه‌مند هستند که با بخش خصوصی مشارکت کنند اما تحقق این هدف نیازمند تقویت بخش خصوصی در کشور است.

فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل این‌که اکثراً از بخش خصوصی هستند مطمئناً علاقه‌مند هستند که با بخش خصوصی ایران مشارکت کنند به دلیل این‌که خود را در سطحی متفاوت از بخش دولتی می‌بینند.

وی افزود: به‌طور طبیعی بخش دولتی قدرتمند است و بخش خصوصی ضعیف‌تر؛ بنابراین اولین علاقه شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران این است که با بخش خصوصی مشارکت کنند اما دو موضوع مهم برای رسیدن به این هدف وجود دارد. به دلیل این‌که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ما در اختیار دولت بوده و پروژه‌های بزرگ در دست دولت است، مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی با بخش خصوصی سخت است و سرمایه‌گذاران خارجی چاره‌ای ندارند که با بخش دولتی مشارکت کنند.

مستوفی ادامه‌داد: دیگر این‌که بخش خصوصی ما برای همکاری و مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی نیازمند است بیش‌تر توان‌مند شود. البته در کشور‌مان بخش خصوصی توان‌مند داریم اما به دلیل این‌که بخش دولتی بیش‌تر اقتصاد را در دست داشته همواره بخش خصوصی در اقلیت قرار گرفته است.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران اضافه‌‌کرد: از زمانی که دولت یازدهم سر کارآمده است صحبت از تقویت بخش خصوصی بیش‌تر مطرح شده است. البته بخش خصوصی هم باید سعی کند که خودش را بیش‌تر تقویت کند. ما به عنوان بخش خصوصی به دنبال این نیستیم در زمانی که هنوز بخش خصوصی توان‌مند نشده است همه چیز در اختیار این بخش قرار گیرد اما به هر حال باید این روند را شروع کنیم و اجازه دهیم که بخش خصوصی تقویت شود و راه خود را باز کند. متأسفانه در سال‌های گذشته موضوع تقویت بخش خصوصی تنها در حد شعار بوده و واقعیت نداشته است.

مستوفی افزود: بخش خصوصی باید این شجاعت را داشته باشد که خود را تقویت و سعی کند که کارآفرینی و اقتصادش را قوی شود تا بتواند اقتصاد را از دست دولت بگیرد، چرا که مسلماً دولت هیچ زمان در هیچ کجای دنیا تاجر خوبی نیست در حالی که بخش خصوصی همیشه تاجر خوبی بوده و این موضوعی است که دولت باید آن را قبول کند.