بازدید هیأت سرمایه‌گذار کره ای از بندرخرمشهر

  یک هیأت سرمایه‌گذار کره ای از بخش های مختلف مجتمع بندری خرمشهر بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، این هیأت با هدف توسعه روابط تجاری و همچنین بازدید از ظرفیت ها و توانمندی‌های بندرخرمشهر برای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی به این بندر سفر کرده بودند. هیأت […]

 

یک هیأت سرمایه‌گذار کره ای از بخش های مختلف مجتمع بندری خرمشهر بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر، این هیأت با هدف توسعه روابط تجاری و همچنین بازدید از ظرفیت ها و توانمندی‌های بندرخرمشهر برای توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی به این بندر سفر کرده بودند.

هیأت سرمایه‌گذار کره‌ای از محوطه ها، ترمینالها، تجهیزات و تأسیسات مجتمع بندری خرمشهر دیدن کردند.

در ادامه، نشست مشترکی میان مدیران بندرخرمشهر و هیأت سرمایه‌گذار کره ای برگزار شد و طرفین به منظور رسیدن به نقاط مشترک همکاری در خصوص روابط تجاری به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

بندرخرمشهر با برخورداری از ۲۰ پست اسکله،مجاورت با کشورهای حوزه خلیج‌فارس ، اتصال به کریدور بندرامام خمینی، شلمچه و عراق، بهره‌مندی از سیستم حمل و نقل چندوجهی و محوطه‌های قابل واگذاری به سرمایه‌گذاران به عنوان بزرگترین بندر آزاد تجاری ایران شناخته می شود.