۱۸۴۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان- تاسیسات آبرسانی

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای مناقصه شماره ۳۸۵/ق/۹۵- نوبت دوم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در نظر دارد قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان را طبق مشخصات و جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید. ·        کارفرما و دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و […]

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

مناقصه شماره ۳۸۵/ق/۹۵- نوبت دوم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در نظر دارد قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان را طبق مشخصات و جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید.

·        کارفرما و دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

۱-     پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه می‌بایستی دارای رتبه‌بندی معتبر از معاونت راهبردی ریاست جمهوری بوده و توانایی ارائه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت یکی از روشهای مندرج در قانون تضمین برای معاملات دولتی را داشته باشند.

۱-۱  شماره حساب ۲۱۷۵۲۱۲۳۰۰۰۰۰ بانک ملی بنام حساب سپرده خزانه جهت واریز وجه سپرده شرکت در مناقصه می‌باشد.

تذکر: ضمانت نامه‌های شرکت در مناقصه شرکت‌کنندگان مرحله قبل در صورت عدم ابطال مورد قبول می‌باشد.

۲-    مناقصه‌گران علاقمند می‌توانند یک سری کامل از اسناد مناقصه را در مقابل ارائه درخواست کتبی و فیش واریز به مبلغ پانصد هزار ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۲۲۶۶۰۰۴ سیبا به نام قطع و وصل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان در بانک ملی شعبه مرکزی اهواز (قابل پرداخت در کلیه شعب) خریداری نمایند.

تذکر: شرکت‌هایی که در مرحله قبل اسناد مربوطبه ردیف مورد نظرشان را خریداری نموده‌اند لازم به تهیه مجدد فیش خرید ندارند.

۳-   محل فروش اسناد مناقصه شرکت اّب و فاضلاب روستایی خوزستان- معاونت پشتیبانی و منابع انسانی اتاق شماره ۳ به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن )- خیابان سپاه- روبروی انبار توشه راه آهن

۴-    محل تحویل اسناد مناقصه: شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان- اداره حراست و امور محرمانه به نشانی اهواز- میدان هجرت (راه آهن)- خیابان سپاه- روبروی انبار توشه راه آهن

۵-    شرکت مناقصه‌گران بطور همزمان در یک یا تمامی ردیف‌های موضوع مناقصه بلامانع است مشروط بر اینکه به ازاء هر ردیف تضمین و فیش خرید اسناد مناقصه مجزا ارائه گردد و حائز شرایط و رتبه هر ردیف باشد.

تذکر مهم : ۱- شرکت‌کنندگان با توجه به جدول ذیل می‌توانند برنده مناقصه باشند.

۲- شرکت‌هایی که به ترتیب بازگشایی ردیف‌های مناقصه برنده شده باشند و ظرفیت برنده شدنشان تکمیل گردد، پاکتهای پیشنهادهای بعدی آنها بازگشایی نخواهد شد و به آنها مسترد می‌گردد.

عنوان رشته

پایه ۱ و ۲ و ۳

پایه ۴

پایه ۵

تاسیسات و تجهیزات

پنج ردیف

دو ردیف

یک ردیف

نیرو

پنج ردیف

پنج ردیف

دو ردیف

صنعت

پنج ردیف

پنج ردیف

دو ردیف

آب

پنج ردیف

پنج ردیف

دو ردیف

۶-    مناقصه‌گران می‌بایست هر ردیف از موضوع مناقصه را جهت ارسال در پاکات جداگانه قرار دهند و از ارسال چندین پیشنهاد در یک پاکت خودداری نمایند.

۷-    زمان فروش اسناد و تحویل پاکات مناقصه از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۰۴ لغایت ۹۵٫۰۲٫۰۸ (ساعت ۸ الی ۱۵ ) به جزء ایامتعطیل (پنجشنبه و جمعه) می‌باشد.

۸-   آخرین مهلت تحویل و قبول پاکت‌های پیشنهاد: حداکثر ساعت ۱۵ مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۸ می‌باشد.

۹-    زمان بازگشایی پاکت‌های مناقصه:

۱-۹ زمان بازگشایی پاکت‌های الف و ب ( پاکت پیشنهاد فنی) : ساعت ۱۴ مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹ می‌باشد.

۲-۹ زمان بازگشایی پاکت‌های ج ( پاکت پیشنهاد قیمت) بعد از بررسی پیشنهادهای فنی توسط کمیته فنی بازرگانی شرکت متعاقبا اعلام می‌گردد.

۳-۹ زمان جلسه توجیهی مناقصه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۹ راس ساعت ۱۴ در محل دفتر معاونت بهره‌برداری می‌باشد.

۱۰-  محل بازگشایی پاکت‌های مناقصه: اهواز- شرکتآب و فاضلاب روستایی خوزستان- دفتر معاونت طرح و توسعه.

۱۱-  پیمانکاران شرکت‌کننده در مناقصه مذکور می‌توانند در زمان بازگشایی پاکت های مناقصه، در جلسه گشایش پیشنهادها، حضور یابند.

۱۲- مبلغ برآورد کار در اسناد مناقصه قید شده است.

۱۳-مناقصه‌گزار، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که قبل از انتخاب مناقصه‌گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه‌گر را بررسی کند و مناقصه‌گر این حق بررسی را از سوی مناقصه‌گزار می‌پذیرد. کارفرما در رد یا قبول هر یک یا همه پیشنهادها مختار است.

۱۴- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

*قابل ذکر است عدم رعایت موارد ۵ و ۶ منجر به عدم قرائت از سوی مناقصه‌گزار می‌گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به بخش مناقصات سایت شرکت آبفار خوزستان به نشانی WWW.Abfar-khoozestan.ir مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۳۶۹۹۱-۰۶۱۳ تماس حاصل فرمائید.

ردیف

نام پروژه

موضوع مناقصه

شهرستان ها

رشته پیمانکاری

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه

۱

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

اندیمشک، دزفول، شوش

تاسیسات و تجهیزات، آب، نیرو ، صنعت

۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

ایذه ، باغملک، رامهرمز، رامشیر، بهبهان

تاسیسات و تجهیزات، آب، نیرو ، صنعت

۲٫۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

ماهشهر و هندیجان ، امیدیه و آغاجاری ، شادگان، آبادان، خرمشهر

تاسیسات و تجهیزات، آب، نیرو ، صنعت

۱٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۴

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

اهواز، سوسنگرد، هویزه

تاسیسات و تجهیزات، آب، نیرو ، صنعت

۱٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵

تاسیسات آبرسانی

قرارداد راهبری تاسیسات آبرسانی روستاهای استان خوزستان

لالی، اندیکا، مسجدسلیمان، شوشتر، گتوند، هفتگل

تاسیسات و تجهیزات، آب، نیرو ، صنعت

۱٫۶۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

روابط عمومی شرکت آبفار استان خوزستان