افراد حقیقی بازیگران اصلی بازار سهام در فروردین

  تازه‌‌ترین اطلاعات دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد، افراد حقیقی در فروردین ماه امسال اصلی‌‌ترین بازیگران بازار سهام بوده‌اند. به گزارش فارس، شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با انتشار آمار معاملات خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در ۱۹ روز معاملاتی فروردین ماه ۹۵ آخرین وضعیت معاملات بازیگران این بازار را شفاف‌سازی کرده […]

 

تازه‌‌ترین اطلاعات دریافتی از بورس تهران نشان می‌دهد، افراد حقیقی در فروردین ماه امسال اصلی‌‌ترین بازیگران بازار سهام بوده‌اند.

به گزارش فارس، شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با انتشار آمار معاملات خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی در ۱۹ روز معاملاتی فروردین ماه ۹۵ آخرین وضعیت معاملات بازیگران این بازار را شفاف‌سازی کرده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد، در فروردین ماه امسال ارزش کل خرید حقیقی‌ها در تالار شیشه‌ای به بیش از ۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد و ۸۰ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۷۲ تومان بالغ شد که ناشی از خرید ۱۶ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۹۹۴ سهم و اوراق مالی قابل معامله در ۵۶۶ هزار و ۳۱۱ نوبت تقاضا بوده است.

این در حالی است که ارزش خرید دارایی‌های مالی حقوقی‌ها در مدت مذکور از طریق بورس تهران یک هزار و ۸۶۰ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۹۳۴ هزار و ۸۵۸ تومان و یک ریال بالغ شد که مالکیت ۶ میلیارد و ۶۴۲ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۴۲۰ سهم و اوراق مالی قابل معامله را طی ۸ هزار و ۱۱۱ نوبت خرید برای این اشخاص در پی داشته است.

براساس این گزارش در میان فروشندگان سهام نیز حقیقی‌‌ها تقریباً به اندازه سهم‌های خریداری شده در این دوره زمانی حرف اول را در بازار زده‌اند، به‌طوری که در فروردین ماه امسال ۱۶ میلیارد و ۹۶۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۴۲ سهم و اوراق مالی قابل معامله از سوی این اشخاص به ارزش بیش از ۴ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۹۷ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۲۱۴ تومان در ۴۴۸ هزار و ۴۸۳ سفارش عرضه، واگذار شده است.

حقیقی‌ها اما در این دوره زمانی در۶ هزار و ۶۱۰ نوبت عرضه، توانستند ۶ میلیارد و ۵۶۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۳۷۲ سهم و اوراق مالی قابل معامله را به ارزش بیش از یک هزار و ۷۶۸ میلیارد و ۷۴۷ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۳۱۵ تومان بفروشند که این رقم در مقایسه با ارزش خرید سهام صورت گرفته از سوی حقوقی‌ها در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش را نشان می‌دهد.

آمار مربوط به خرید و فروش سهام در فروردین ماه امسال نشان می‌دهد حقیقی‌های بازار به ترتیب در ۳ صنعت سرمایه‌گذاری‌ها با ۴۸ هزار و ۷۵۶ تقاضا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با ۴۱ هزار و ۱۵۵ تقاضا و محصولات شیمیایی با ۳۴ هزار و ۴۲۰ تقاضا بالا‌ترین درخواست خرید را نسبت به سایر صنایع بورسی به خود اختصاص داده‌اند.

صنایع نساجی، دباغی و انواع پاپوش و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله نیز به ترتیب با ۳۳، ۹۳ و ۳۱۵ نوبت تقاضا پایین‌‌ترین تعداد خرید‌ها از سوی خریداران حقیقی بوده‌اند.

براساس این آمار صنایع خودرو و ساخت قطعات با حجم ۶ میلیارد و ۷۴۳ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۷۲۵ سهم، سرمایه‌گذاری‌ها با دو میلیارد و ۵۳۱ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۲۲۵ سهم؛ سرمایه‌گذاری‌ها با بیش از دو میلیارد و ۵۳۱ میلیون سهم و در نهایت بانکی‌ها با یک میلیارد و ۴۶۳ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۵۲ سهم بیش‌ترین حجم معاملات خریداران حقیقی بازار را در فروردین ماه امسال به خود اختصاص داده است.

کم‌ترین حجم معاملات سهام برای این اشخاص در ۳ صنعت منسوجات، دباغی و ساخت انواع پاپوش، و زراعت و صنایع وابسته به آن بوده است.

خریداران حقوقی اما بیش‌ترین حجم تقاضای خود را در دوره مذکور به۳ صنعت بانکی‌ها با حجم بیش از ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون سهم، خودرو و ساخت قطعات با بیش از یک میلیارد و ۷۴ میلیون سهم و سرمایه‌گذاری‌ها با بیش از ۶۱۳ میلیون سهم اختصاص داده‌اند.

به لحاظ ارزش اما حقوقی‌ها به ترتیب در ۳ صنعت بانکی‌ها با بیش از ۳۵۹ میلیارد تومان، فلزات اساسی با ۱۲۱ میلیارد تومان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بیش از ۱۰۱ میلیارد تومان اقدام به تخصیص نقدینگی برای خرید‌های خود کرده‌اند.

 حقیقی‌ها در فروردین ماه امسال در ۳ صنعت سرمایه‌گذاری‌ها در ۳۶ هزار و ۱۹۱ نوبت عرضه، فلزات اساسی با ۳۰ هزار و ۸۱۴ عرضه و محصولات شیمیایی با ۲۹ هزار و ۵۸۰ عرضه در جایگاه بیش‌ترین صنایع برخوردار از فروشنده سهام قرار گرفته‌اند.

حقوقی‌‌ها اما در صنعت خودرو و ساخت قطعات با یک هزار و ۲۲۷ عرضه، بانک‌ها با ۷۱۹ عرضه و سزمایه‌گذاری‌ها با ۶۱۸ عرضه در جایگاه بیش‌ترین عرضه‌کنندگان سهام در مدت مذکور قرار گرفتند.

حجم عرضه سهام در صنایع مذکور در بالا‌ترین حجم به بیش از یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون سهم به گروه بانکی‌ها اختصاص یافته و پس از آن صنعت خودرو با بیش از یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم جایگاه بعدی بیش‌ترین عرضه سهام از سوی حقوقی‌ها را به خود اختصاص داده است.

 

ارزش واگذاری سهام از سوی حقوقی‌ها در فرودین ماه امسال به سه صنعت خودرو با ۲۹۶ میلیارد تومان، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با بیش از ۲۸۲ میلیارد تومان و فلزات اساسی با ۱۳۴ میلیارد تومان رسیده است.