۱۸۴۸مزایده – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – اجناس

آگهی مزایده عمومی شماره ۰۱/۹۵ ( مناطق) شماره مجوز:  ۳۵۲/۱۳۹۵ نوبت دوم شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده موجود خود در انبارهای کالای مازاد کریت کمپ و امیدیه را در چهار (۴)  گروه مجزا به شرح زیر به فروش رساند. گروه مشخصات و شرح کالا اول مقدار حدود ۲۰۰ تن […]

آگهی مزایده عمومی شماره ۰۱/۹۵ ( مناطق)

شماره مجوز:  ۳۵۲/۱۳۹۵

نوبت دوم

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد مقادیری از اجناس مستعمل و خارج از رده موجود خود در انبارهای کالای مازاد کریت کمپ و امیدیه را در

چهار (۴)  گروه مجزا به شرح زیر به فروش رساند.

گروه

مشخصات و شرح کالا

اول

مقدار حدود ۲۰۰ تن آهن آلات ذوبی و اسقاط. (قیمت پایه ۷۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

دوم

تعداد ۱۵۰۰ حلقه لاستیک انواع خودرو سبک و سنگین فرسوده. (قیمت پایه ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

سوم

تعداد حدود ۵۰۰۰ بشکه فلزی خالی ۲۲۰ لیتری مستعمل و خارج از رده. (قیمت پایه ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال)

چهارم

تعداد حدود ۲۰۰۰ حلقه لاستیک انواع خودرو سبک و سنگین فرسود. (قیمت پایه ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال)

علاقمندان به شرکت در مزایده  می‌توانند از تاریخ ۹۵٫۰۲٫۰۴ تا تاریخ ۹۵٫۰۲٫۰۸ جهت ثبت نام (همراه داشتن کارت ملی برای افراد حقیقی و اساسنامه شرکت
 
برای افراد حقوقی الزامی می‌باشد). دریافت و تایید اسناد و مدارک مزایده (شرایط شرکت در مزایده) به واحد ارزیابی و فروش تدارکات و امور کالای شرکت ملی
 
مناطق نفتخیز جنوب (که منبعد فروشنده نامیده می‌شود) به آدرس : اهواز- ناحیه صنعتی کارون -درب شماره ۲- کاروانهای بعد از ساختمان اداره برق و ابزار
 
دقیق مراجعه و سپس طی همین مدت  از کالاهای مورد مزایده در انبارهای کالای مازاد کریت کمپ اهواز (گروههای ۱ و ۲) و امیدیه (گروههای ۳ و ۴) از
 
ساعت  ۹ الی ۱۴ بازدید بعمل آورده و پیشنهادات نرخ را نهایتا تا ساعت ۱۵:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۳ به فروشنده (محل ثبت نام) تحویل نمایند.

همچنین گشایش پاکات مالی ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۲٫۱۴ در محل فروشنده ( اداره ارزیابی و فروش کالا) انجام خواهد پذیرفت و حضور

خریداران در جلسه گشایش پاکات بلامانع خواهد بود.

(تلفنهای تماس: ۳۲۲۶۷۶۵۶-۰۶۱ ، ۳۴۱۷۷۰۲۷-۰۶۱)

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب