۱۸۴۸مزایده – اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران- خاور غرب

آگهي مزايده اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقام قانونی از سوی شرکت ورشکسته خاور غرب با برند (کوپولی) در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول شرکت موصوف از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۴ روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد […]

آگهي مزايده

اداره تصفيه امور ورشكستگي تهران به قائم مقام قانونی از سوی شرکت ورشکسته خاور غرب با برند (کوپولی) در نظر دارد نسبت به فروش اموال منقول شرکت موصوف از طریق مزایده و با شرایط ذیل در تاریخ ۹۵٫۰۳٫۰۴ روز سه‌شنبه ساعت ۱۰ صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی به نشانی تهران خیابان سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی طبقه ۷ شعبه پنجم اقدام نماید .

ردیف

شرح

تعداد

واحد

۱

میز اداری با تخته MDF چوبی نیم گرد دو کشو

۱

عدد

۲

میز اداری با تخته MDF چوبی نیم گرد و قهوه‌ای سه کشو

۱

عدد

۳

میز اداری چوبی MDF

۱

عدد

۴

میز اداری چوبی MDF  با فایل سه کشو با جلو نمایه نیم دایره

۱

عدد

۵

یخچال آزمایش ده فوت سفید

۱

عدد

۶

گوشی تلفن پاناسونیک سفید رنگ KX- F – T7730 سانترال

۳

عدد

۷

مانیتور صفحه تخت سامسونگ ۱۵۵۰

۲

عدد

۸

کیبورد دو موس (از هر یک ۲ عدد)

۲

عدد

۹

کیس کامپیومتر

۲

عدد

۱۰

پرینتر۱۳۲۰ HP

۱

عدد

۱۱

اسپیکر ART EB – ۵۰۱SW

۱

سری

۱۲

صندلی گردان چرمی مشکی اداری معمولی

۲

عدد

۱۳

صندلی گردان مدیریتی چرمی کرم رنگ

۱

عدد

۱۴

اسکنر HP G3010

۱

سری

۱۵

صندلی مبلی چهار نفر زرد رنگ چرمی

۱

سری

۱۶

صندلی مبلی با دسته آهنی با روکش چرمی زرد رنگ

۳

عدد

۱۷

صندلی معمولی دسته پلاستیکی با روکش چرم مشکی

۲

عدد

۱۸

دستگاه فکس پاناسونیک KX – FL612

۱

عدد

قیمت پایه مزایده اموال منقول مبلغ هیجده میلیون ریال معادل یک میلیون و هشتصد هزار تومان برآورد گردیده است .

شرایط شرکت در مزایده :

۱ پیشنهاد دهندگان باید قبلاً۵ % بهای ارزیابی را به عنوان سپرده نقدی شرکت در مزایده به حساب شماره ۰۱۰۸۰۷۳۳۹۰۰۰۴ ورشکستگان اداره تصفیه تهران نزد بانک ملی ایران شعبه وزارت دادگستری کد ۵۷۷ واریز و یا معادل رقم فوق چک بانکی اخذ و قبض سپرده یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند . ۲ پیشنهادات باید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به مزایده اموال منقل مربوط به شرکت ورشکسته خاور غرب (کوپولی) و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکت تا ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخه ۹۵٫۰۳٫۰۴ به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی تهران، خیابان سپهبد قرنی مجتمع قضائی شهید بهشتی طبقه هقتم تسلیم شود. ۳ این اداره در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مبهم مشروط فاقد سپرده و بر خلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد . ۴ پیشنهادها در ساعت ۱۰ صبح همان روز باز و قرائت خواهد شد و در همان جلسه مزایده حضوری نیز به عمل خواهد آمد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایــد. ۵ برنده مزایده باید وجه اموال فوق‌الذکر را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده به حساب اداره تصفیه واریز و نسبت به نقل و انتقال اموال مورد مزایده اقدام نماید . ۶ چنانچه پرداخت بهاء در موعد مقرر انجام نشود یا آنکه مزایده حاضر به اجراء تعهد خود نگردد علاوه بر جبران خسارت وارده از محل وجه تودیعی نسبت به فروش مورد مزایده از طریق مزایده مجدد اقدام وجه سپرده به نفع هیئت بستانکاران و ورشکسته ضبط می‌گردد . ۷ طالبین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه مراجعه نمایند .

کمانکش  مستشار قضائی اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران شعبه پنجم