۹۰ درصد معادن شهرستان قدس مجوز برداشت دارند

   رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه معادن شهرستان گفت: ۹۰ درصد از معادن شهرستان قدس از مجوز برداشت برخوردار است. حسن عقبایی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های برجسته و حایز اهمیت این شهرستان به حوزه معادن معطوف می‌شود. رییس اداره صنعت، […]

 

 رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه معادن شهرستان گفت: ۹۰ درصد از معادن شهرستان قدس از مجوز برداشت برخوردار است.

حسن عقبایی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: یکی از ظرفیت‌های برجسته و حایز اهمیت این شهرستان به حوزه معادن معطوف می‌شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس افزود: بیش از ۷۰ معدن در شهرستان قدس وجود دارد که می‌تواند در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در منطقه مؤثر واقع شود.

عقبایی گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد از معادن دارای مجوز برداشت هستند که این امر فرصتی ویژه در توسعه و شکوفایی شهرستان قدس محسوب می‌شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس عنوان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طول سالیان گذشته با آن مواجه بودیم به رکود حاکم بر معادن این حوزه باز می‌گشت که با تدابیر پیش‌بینی شده، در سال جاری رونق سازنده در این بخش تقویت خواهد شد.

وی افزود: معادن این منطقه در عرصه اشتغالزایی نیز فعال بوده و هر آنچه رونق بیش‌تری در این حوزه حاکم شود به همان میزان بروز فرصت‌های اقتصادی در شهرستان قدس چشمگیرتر خواهد بود.

 

عقبایی یادآور شد: کیفیت ممتاز معادن این منطقه، از ظرفیت‌های شاخص استان تهران محسوب می‌شود که با برنامه‌ریزی مدون و اصولی می‌توان از این استعداد برای تسریع روند تحقق توسعه پایدار در شهرستان قدس بهره برد.