شبکه‌ای که فروخته‌اند را به زور می‌خواهند پس‌بگیرند!!

    باز پس‌گیری سیم مسی خلاف قانون است سید مصطفی سیدهاشمی در واکنش رسمی به بازپس‌گیری سیم مسی در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، گفت: پول این شبکه توسط مخابرات به دولت پرداخت شده است؛ می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این خلاف قانون است. به گزارش فارس، رییس هیأت […]

 

 

باز پس‌گیری سیم مسی خلاف قانون است

سید مصطفی سیدهاشمی در واکنش رسمی به بازپس‌گیری سیم مسی در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، گفت: پول این شبکه توسط مخابرات به دولت پرداخت شده است؛ می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این خلاف قانون است.

به گزارش فارس، رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران در واکنش به ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: این ماده خلاف قانون است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: امروز بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه‌های مخابراتی را در ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده‌اند، در صورتی که پول این شبکه توسط مخابرات پرداخت شده است. می‌خواهند دارایی مخابرات را به زور پس بگیرند و این با وظیفه حاکمیتی وزارت ارتباطات مغایر است.

رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران، با اشاره به این‌که تعرفه‌های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل پرداختی‌‌ها به دولت افزایش یافته است، گفت: دولت باید راستای پیاده‌سازی و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی از خصوصی‌سازی و بخش خصوصی حمایت کند.

 

وی با بیان این‌که شرکت مخابرات ایران ۸۰ هزار کارمند مستقیم و ۲۳۰ هزار کارمند غیرمستقیم دارد.