گروه های تلگرام تخصصی پرسش و پاسخ مناقصه مزایده

   برای دریافت رایگان اطلاعات جامع مناقصات مزایدات ایران به همراه روزنامه مناقصه مزایده       برای آگاهی از اخبار همایش ها و کلاس های  علی قره داغلی(مدیر عامل موسسه مناقصه مزایده)  برای مطرح کردن پرسشها و دریافت پاسخ از سوی سایر کارشناسان در خصوص مناقصه و مزایده    در خصوص بررسی مواد قانون برگزاری مناقصات […]

 

 برای دریافت رایگان اطلاعات جامع مناقصات مزایدات ایران به همراه روزنامه مناقصه مزایده 

 

   برای آگاهی از اخبار همایش ها و کلاس های  علی قره داغلی(مدیر عامل موسسه مناقصه مزایده)

 برای مطرح کردن پرسشها و دریافت پاسخ از سوی سایر کارشناسان در خصوص مناقصه و مزایده

 

 در خصوص بررسی مواد قانون برگزاری مناقصات به ترتیب از ماده اول

 

 فضایی برای تبادل اطلاعات در خصوص معاملات عمومی و ارایه نکات آموزشی مرتبط

 

 فقط برای مطرح کردن پرسشها و دریافت پاسخ از سوی سایر کارشناسان در خصوص قراردادها

 

 فقط برای مطرح کردن پرسشها و دریافت پاسخ در خصوص آیین نامه خرید خدمات مشاوره

 

فقط برای مطرح کردن مطالب مرتبط با مشارکتهای عمومی و خصوصی

 

 محلی برای ارایه آخرین مطالب جالب فرهنگ و اجتماعی از نظر شما