رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران:انتخاب مهندس ناظر به تعلیق افتاد

  حبیب‌ا… بیطرف با اشاره به این‌که براساس مذاکرات انجام شده هفته گذشته موضوع ارجاع کار به مهندسان و صدور شناسنامه فنی – ملکی تا تعیین تکلیف اجرا نمی‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که درنهایت به یک جمع‌بندی مثبت با شهرداری تهران در این زمینه برسیم. رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این زمینه […]

 

حبیب‌ا… بیطرف با اشاره به این‌که براساس مذاکرات انجام شده هفته گذشته موضوع ارجاع کار به مهندسان و صدور شناسنامه فنی – ملکی تا تعیین تکلیف اجرا نمی‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که درنهایت به یک جمع‌بندی مثبت با شهرداری تهران در این زمینه برسیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در این زمینه در گفت‌وگو با ‌صما‌ با اشاره به این‌که از ابتدای هفته گذشته شهرداری تهران موضوع اختیاری انتخاب ناظر را که از ابتدای سال شروع کرده را متوقف کرده است، گفت: تصمیم‌گیری درباره چگونگی اجرای سیستم ارجاع نظارت کار به تصمیم‌گیری و جمع‌بندی کمیته ۵ جانبه موکول شده است.

وی با اشاره به ترکیب کمیته ۵ جانبه تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ارجاع نظارت کار گفت: این کمیته مرکب از نمایندگان اداره کل راه ‌و شهرسازی استان تهران، وزارتخانه راه ‌و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، استان تهران، استانداری و شهرداری تهران است.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به این‌که هنوز نتیجه این جلسات نهایی نشده و تاکنون این کمیته چندین جلسه در این‌باره برگزار کرده است، خاطرنشان ساخت: چندین جلسه در این زمینه تاکنون با حضور اعضای شورا نیز برگزار شده است.

بیطرف تأکید کرد: توقف انتخاب مهندس ناظر سبب عدم صدور پروانه ساختمانی می‌شود که البته صدور پروانه ساختمانی در فرایند خاصی انجام می‌شود.

رییس نظام مهندسی استان تهران زمان در نظر گرفته شده برای تعلیق انتخاب مهندس ناظر یک هفته دانست و درباره پیش‌بینی‌اش از روند مذاکرات کمیته ۵ جانبه درباره سرنوشت ارجاع نظارت کار گفت: من امیدوارم که این مذاکرات به نتیجه برسد و اگر توافق مورد نظر حاصل نشود از طریق سایر مراجع ذی‌ربط این موضوع پیگیری خواهد شد.

 

بیطرف در پاسخ به این سؤال که با توجه به این‌که شهرداری تهران در اجرای مقررات ملی ساختمان قانون را نقض کرده است آیا شهرداری تفاهم‌نامه قانون ذی‌صلاح را اجرا خواهد کرد، گفت: باید تلاش کنیم که این تفاهم‌نامه هم جنبه اجرایی پیدا کند و با توجه به مذاکرات صورت گرفته بنده امیدوار هستم که هم سیستم ارجاع نظارت و هم تفاهم‌نامه مجری ذی‌صلاح با اجرای فرایندهای مقدماتی‌اش جنبه اجرایی پیدا کند.