مدرسه، بهترین مکان برای تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان

    زهرا قره داغی- وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که مأموریت اصلی دانش‌آموزی تربیت اجتماعی و سیاسی دانش‌آموزان است، گفت: روش‌های غیرمستقیم در رفتارسازی مؤثرتر است و سازمان دانش‌آموزی می‌تواند با روش‌های غیرمستقیم، ارزش‌‌ها و هنجار‌ها را در دانش‌آموزان نهادینه کند. به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، علی اصغر فانی در اولین کنگره سازمان دانش‌آموزی […]

 

 

زهرا قره داغی- وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که مأموریت اصلی دانش‌آموزی تربیت اجتماعی و سیاسی دانش‌آموزان است، گفت: روش‌های غیرمستقیم در رفتارسازی مؤثرتر است و سازمان دانش‌آموزی می‌تواند با روش‌های غیرمستقیم، ارزش‌‌ها و هنجار‌ها را در دانش‌آموزان نهادینه کند.

به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، علی اصغر فانی در اولین کنگره سازمان دانش‌آموزی با بیان این‌که تشکل‌های دانش‌آموزی فرصتی هستند که امروز به کمک آموزش و پرورش آمده‌اند و تهدید تلقی نمی‌شوند، گفت: مأموریت اصلی سازمان دانش‌آموزی تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان است.

وی افزود: در سند تحول بنیادین ۶ ساحت تربیتی داریم که یکی از آن‌ها تربیت سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان است. دانش‌آموز باید بیاموزد که چگونه در جامعه زندگی کند و با دیگران تعامل داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان این‌که برای تربیت سیاسی و اجتماعی هیچ جایی بهتر از مدارس نیست، اظهار کرد: مسؤولیت‌پذیری یکی از ارکان تربیت اجتماعی است. دومین رکن تربیت اجتماعی مسأله‌یابی است. افراد نخبه به ریشه‌های مسأله می‌پردازند. افزایش اعتماد به نفس نیز ذیل تربیت اجتماعی قرار می‌گیرد و همه این ارکان حداقل‌هایی هستند که باید در فعالیت‌های تیمی، اردویی و تشکیلاتی مدنظر قرار بگیرند.

فانی افزود: ما در سازمان دانش‌آموزی، دانش‌آموزان را برای حضور در جامعه آماده می‌کنیم البته در این میان باید در نظر داشت که روش‌های غیرمستقیم در رفتار سازمانی مؤثرتر است و سازمان دانش‌آموزی می‌تواند با روش‌های غیرمستقیم ارزش‌‌ها و هنجار‌ها را در دانش‌آموزان نهادینه کند.

 

وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر این‌که باید سازمان دانش‌آموزی نقش‌های جدید و جاذب برای دانش‌آموزان در محیط مدرسه و در فعالیت‌های اردویی تعریف کند، گفت: در سایه این فعالیت‌هاست که به هدف اصلی‌مان که همان تربیت اجتماعی است دست پیدا می‌کنیم. کار سازمان دانش‌آموزی باید آموزش و ترویج فرهنگ تشکیلاتی و تقویت کار دسته جمعی و تیمی در دانش‌آموزان باشد. متأسفانه کار جمعی در میان دانش‌آموزان ضعیف است و باید آن را تقویت کنیم.